เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) สําหรับ D34010WY, D54250WY

17552
7/17/2015

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology (RAID) เวอร์ชัน 14.5.0.1081 สําหรับ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Embedded 8 Standard*, Windows Embedded Standard 7*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Embedded 8.1 Industry*
 • ขนาด: 11.4 MB
 • SHA1: 496B01B3669D432D6D42426273EE2F39D90CCA18
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • ขนาด: 586.7 KB
 • SHA1: 572EF2DD731CA3DC49B93A0DFF73D2912050BC14
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*
 • ขนาด: 596 KB
 • SHA1: F15FD34451A44DB8FCB156F6CABB3FD0EB4EE90C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology (RAID) เวอร์ชัน 14.5.0.1081 สําหรับ Intel® NUC

ไฟล์ใดให้เลือก

ดาวน์โหลดไดรเวอร์ (RST_Win7_8_8.1_10_14.5.0.1081.zip) และหนึ่งในแผ่นดิสเก็ตต์ไดรเวอร์ F6 ต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ):

 • RST_Win7_8_8.1_10_14.5.0.1081_f6flpy-x86.zip -- สําหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต
 • RST_Win7_8_8.1_10_14.5.0.1081_f6flpy-x64.zip -- สําหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต

ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้