ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135162
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

932421
PCN
932422
PCN
932423
PCN
932424
PCN