ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ DN2820FY, DE3815TY

18571
12/17/2015

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกวิดีโอเวอร์ชั่น 15.33.41.4338 สําหรับชุด Intel® NUC DE3815TY และ DN2820FY

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows Embedded Standard 7*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • ขนาด: 69.4 MB
  • SHA1: 2D573770B6180ED0837D61DD08EDE9F5A5379301

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชั่น ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® 15.33.41.4338 สําหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต สําหรับชุด Intel® NUC DE3815TYKHE และ DN2820FYKH และ Intel® NUC Board DE3815TYBE และ DN2820FYB

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้