Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* สําหรับ Intel® NUC

18540
9/3/2017

บทนำ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless สําหรับไดรเวอร์ Bluetooth® สําหรับ Intel® NUC Kit โดยใช้ Windows 8.1*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 32-bit*
  • ขนาด: 15.4 MB
  • SHA256: C80D33CE680CCB3EB095F18DD41DE8C99EC313D06CD5A9029A29CAA443DBA137
  • Windows 8.1, 64-bit*
  • ขนาด: 15.4 MB
  • SHA256: CE3B5A10C32517C76A5C055368A3A0AC6A128B976B1A77C8B656F231CD08FCBE

คำอธิบายโดยละเอียด

คำเตือน
เรียนลูกค้าเนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย Intel ไม่ได้ตั้งใจที่จะเสนอการอัปเดตเพื่อลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขายการไม่ละเมิดหรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Intel ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ภายในซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless สําหรับไดรเวอร์ Bluetooth® สําหรับการ์ดไร้สายที่ติดตั้งใน Intel® NUC

เลือกไฟล์ไหนดี?

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • BT_WIN8.1_32_19.71.0.exe - รุ่น 32 บิตสําหรับ Windows 8.1*
  • BT_Win8.1_64_19.71.0.exe - รุ่น 64 บิตสําหรับ Windows 8.1

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้