Realtek * Gigabit Ethernet Network Driver สําหรับ Windows 8 * และ 8.1 * สําหรับ Intel® NUC

18529
8/15/2013

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ LAN เวอร์ชัน 8020 สําหรับ Intel® NUC ด้วย RealTek* Ethernet LAN controller

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows Embedded 8 Standard*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • ขนาด: 5.7 MB
  • SHA256: 28735F14ADC8D7FA037094447BF7936370AAE4EA418858B15172AAA4023D2994

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ LAN เวอร์ชัน 8020 สําหรับ Intel® NUC ด้วย RealTek* Ethernet LAN controller

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้