ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

INTEL® SERVER BOARD BIOS ตระกูล D40AMP และแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ (SFUP) สําหรับ Windows* และ Linux*