ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP

ตระกูล Intel® Server System D40AMP ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีแบรนด์รวมถึงเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลล่าสุดของ Intel ที่ได้รับการปรับแต่งให้ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นแล้ว ซึ่งทำให้พาร์ทเนอร์เร่งเวลาวางจำหน่ายได้ด้วยโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ กระบวนการกำหนดค่าและตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบของโซลูชันที่ปรับให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมาก โซลูชันศูนย์ข้อมูล Intel® สำหรับ HCI ซึ่งใช้ตระกูล Intel® Server System D40AMP ช่วยลดความซับซ้อนนี้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของเวิร์กโหลดของศูนย์ข้อมูลในปัจจุบัน

อ่านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP