ยูทิลิตี้การกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ (syscfg) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

765094
1/19/2023

บทนำ

บันทึกและกู้คืนยูทิลิตีการกําหนดค่าระบบ (syscfg) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® C741

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 22.6 MB
  • SHA1: 1BAE04C0DEB048A71D0A13ED55778D14C562775B

คำอธิบายโดยละเอียด

1.แนะนํา

Intel® Server Configuration Utility นี้ใช้สําหรับการบันทึกและคืนค่าเฟิร์มแวร์และการตั้งค่า BIOS เป็นไฟล์ไบนารี/INI และสําหรับการกําหนดค่าเฟิร์มแวร์และการตั้งค่า BIOS ผ่านอินเทอร์เฟซบรรทัดคําสั่ง

ใช้ตัวย่อ "syscfg" สําหรับชื่อไฟล์และเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับยูทิลิตี้เซิร์ฟเวอร์นี้

2. ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่รองรับ

ตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT/S2600WTR*

ตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KP/S2600KPR*

ตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TP/S2600TPR*

ตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW/S2600CWR*

ตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF/S2600WFR

ตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600ST/S2600STR

ตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BP/S2600BPR

ตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK*

ตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M70KLP

ตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP

ตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP

ตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D40AMP*

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20NTP2SB

ตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50FCP

ตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP

หากต้องการค้นหาการสนับสนุนสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel อื่นๆ ให้ตรวจสอบเอกสารตระกูลผลิตภัณฑ์สําหรับเวอร์ชั่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลิกผลิตแล้ว และปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้วที่ต้องแก้ไขรหัสจะไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดดูเครื่องมือและอินเทอร์เฟซสําหรับสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของ Intel สําหรับตัวเลือกล่าสุดที่รองรับในการโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel®

3. ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

เชลล์ UEFI

Windows Server* 2019 และ 2022

Windows® 10

Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 8.x และ 9.x-64 บิต

SUSE Linux Enterprise Server* (SLES*) 15, 12 service pack 3-64 บิต

Ubuntu* 20.04 และ 22.04

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ยูทิลิตี้บนระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นเก่ากว่าจะต้องใช้ยูทิลิตี้เวอร์ชันก่อนหน้าซึ่งมีการรองรับระบบปฏิบัติการที่เหมาะสม

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้