ไดรเวอร์ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 621A

19799
11/14/2022

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ windows* Intel® VROC สําหรับตระกูล M50CYP/D50TNP/D40AMP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 89.7 MB
  • SHA1: B95DAD5835538D35AE117687FD464FAC03DCCAA3

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* สําหรับตระกูล M50CYP/D50TNP/D40AMP:

  • Intel VROC (VMD NVMe RAID) - มอบโซลูชัน RAID ระดับองค์กรสําหรับอุปกรณ์ NVMe บนแพลตฟอร์มตระกูล Intel Xeon Scalable ที่รองรับเทคโนโลยี Intel VMD
  • Intel VROC (SATA RAID) - มอบโซลูชัน RAID ระดับองค์กรสําหรับอุปกรณ์ SATA ที่เชื่อมต่อกับ SATA/sSATA บน Intel Platform Control Hub (PCH) ที่กําหนดค่าไว้สําหรับโหมด RAID

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = 7.8.0.1031

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการโหลดไดรเวอร์ RAID ระหว่างการติดตั้ง Windows
Intel® VROC เทียบกับ Intel® RSTe ก่อนหน้า: อธิบายการเปลี่ยนชื่อ
คู่มือการกําหนดค่าฉบับย่อ Intel® VROC

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้