ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

บันทึกและกู้คืนยูทิลิตี้กําหนดค่าระบบ (syscfg) สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M70KLP