Intel® Single Node Server Systems

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Intel® Single Node Server Systems พร้อมรองรับความต้องการและความจำเป็นที่หลากหลาย ตั้งแต่คุณสมบัติที่จำเป็นไปจนถึงประสิทธิภาพทั่วไปจนถึงระดับสูง เซิร์ฟเวอร์ Intel ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดด้วยนวัตกรรมแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมถึงประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่โดดเด่น เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูและความหน่วงต่ำ และความจุและประสิทธิภาพหน่วยความจำและที่เก็บข้อมูลที่ล้ำหน้า

ค้นหาซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองจาก Intel ›

Intel® Single Node Server Systems