เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

19207
1/18/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology (RAID) เวอร์ชัน 14.8.16.1063 สําหรับ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • ขนาด: 601.8 KB
 • SHA1: 06C6B2F58A2F17629186B58A565FD92F7F1E77C2
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • ขนาด: 12.9 MB
 • SHA1: 5FD34AFFF7CE26544DA6049CB6373EFDE057CFA7
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • ขนาด: 571.2 KB
 • SHA1: C48540F4573F2F5571C4ABCCE294E6CB7A0BAD1E

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology (RAID) เวอร์ชัน 14.8.16.1063 สําหรับ Intel® NUC

ไฟล์ใดให้เลือก

 • RST_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: ไดรเวอร์สําหรับระบบปฏิบัติการ
 • RST_F6_Floppyx32_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: สําหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต
 • RST_F6_Floppyx64_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: สําหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้