ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชัน Windows*

Intel® Data Center Diagnostic Tool for Intel® Xeon® Processors for Windows

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®