เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

15951
1/11/2024

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง โปรเซสเซอร์ Intel® Diagnostic Tool รีลีส 4.1.9.41 ซึ่งสามารถใช้งานได้กับระบบมัลติโปรเซสเซอร์

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • ขนาด: 17.7 MB
 • SHA1: EA71402562299D760A5EF4B2996B9F872302B12C
 • Windows 10 Family*
 • ขนาด: 6.8 MB
 • SHA1: 08E5AEE8E2D2FA73D09A1DD4A5C4937175C53106
 • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • ขนาด: 4.6 MB
 • SHA1: 8F94F570E1CB55558CF17AEDE106BCEA3159B8BC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

วัตถุประสงค์ของ โปรเซสเซอร์ Intel® Diagnostic Tool คือการตรวจสอบฟังก์ชั่นการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel® เครื่องมือวินิจฉัยจะตรวจสอบการระบุแบรนด์ ตรวจสอบความถี่ในการทํางานของโปรเซสเซอร์ ทดสอบคุณสมบัติเฉพาะของโปรเซสเซอร์ และดําเนินการทดสอบภาวะเค้นบนโปรเซสเซอร์

เครื่องมือวินิจฉัย โปรเซสเซอร์ Intel® รีลีส 4.1.9.41 ใช้งานได้กับระบบมัลติโปรเซสเซอร์

หมาย เหตุ: ชื่อไฟล์สําหรับทั้งไฟล์เรียกทํางานแบบ 32 บิตและ 64 บิตคือ:

 • IPDT_Installer_4.1.9.41_32bit.exe
 • IPDT_Installer_4.1.8.40_64bit.exe

IPDT_4.1.8.40_src.zip เป็นซอร์สโค้ดสําหรับโมดูลทดสอบเครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

คู่มือผู้ใช้ IntelProcessorDiagnosticToolHelp มีให้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องมือ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้