เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

15951
6/24/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® Processor Diagnostic Tool รุ่น 4.1.7.39 ซึ่งเข้ากันได้กับระบบมัลติโปรเซสเซอร์

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ตระกูล Windows 8.1*, ตระกูล Windows 10*, Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 20.4 MB
  • SHA1: F8BB6D3894121D35ED794AE0547D27A9EB07F943
  • ตระกูล Windows 8.1*, ตระกูล Windows 10*, Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 7.8 MB
  • SHA1: A42AF798B5A414E1700ED62283E1292086F0FD6A
  • ตระกูล Windows 8.1*, ตระกูล Windows 10*, Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 3.9 MB
  • SHA1: 05CE2762DCC8A2735B99F2799D1618AF6A366F3D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

วัตถุประสงค์ของ Intel® Processor Diagnostic Tool คือการตรวจสอบการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel® เครื่องมือวินิจฉัยจะตรวจหาการระบุแบรนด์ ตรวจสอบความถี่การทํางานของโปรเซสเซอร์ ทดสอบคุณสมบัติเฉพาะของโปรเซสเซอร์ และดําเนินการทดสอบภาวะวิกษณุบนโปรเซสเซอร์

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel® รีลีส 4.1.7.39 เข้ากันได้กับระบบมัลติโปรเซสเซอร์

หมาย เหตุ: ชื่อไฟล์สําหรับทั้งไฟล์ปฏิบัติการแบบ 32 บิตและ 64 บิตคือ: IPDT_Installer_4.1.7.39_32bit.exe

IPDT_Installer_4.1.7.39_64bit.exe

IPDT_Version#_src.zip เป็นซอร์สโค้ดสําหรับโมดูลการทดสอบเครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้