Intel® Data Center Diagnostic Tool สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สําหรับ Windows*

766555
10/3/2023

บทนำ

Intel® Data Center Diagnostic Tool สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สําหรับ Windows*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 17 MB
  • SHA1: B4A4B9B9AD79244AEBD25AF2C2E5A199F2FE8D0A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

Intel Data Center Diagnostic Tool เวอร์ชั่น 585 เป็นแอพพลิเคชั่นที่พร้อมใช้งานสําหรับระบบปฏิบัติการ Linux* และ Windows*

เริ่มต้นด้วยเวอร์ชัน 558 เครื่องมือสามารถติดตั้งบน Windows* ได้ โดยใช้ตัวติดตั้ง MSI ที่ให้มาและทํางานบน Windows* เวอร์ชันใดก็ตามที่ Microsoft รองรับ

โปรดดูข้อมูลการเผยแพร่ Windows* Server เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดของระบบ Windows* Server พร้อมให้บริการและรองรับในปัจจุบัน

รันแอปพลิเคชันในระบบรากของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด เป็นไปได้ที่จะรันภายในคอนเทนเนอร์หรือเครื่องเสมือน แต่โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจถูกปิดใช้งาน

โปรเซสเซอร์ที่รองรับ:

  • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 (ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า Sapphire Rapids)
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 (เดิมมีชื่อว่า Ice Lake และ Cooper Lake)
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 (เดิมมีชื่อว่า Cascade Lake)
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 1 (ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า Skylake)
  • ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v4 (เดิมชื่อ Broadwell)
  • ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7 v4 (เดิมชื่อ Broadwell)

หมาย เหตุ: สําหรับนักพัฒนา: Intel เริ่ม Open Data Center Diagnostic Project ซึ่งเปิดเฟรมเวิร์กการวินิจฉัยศูนย์ข้อมูลของ Intel และให้การทดสอบที่เลือก ซึ่งนําเสนอเฟรมเวิร์กการพัฒนาการทดสอบที่สอดคล้องกันสําหรับนักพัฒนาที่จะเชิญความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนโอเพนซอร์สเพื่อยกระดับการจัดการกลุ่มคลาวด์ผ่านการพัฒนาหน้าจอทดสอบเฉพาะและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการเข้าถึงเฟรมเวิร์กและการทดสอบนี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้