โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® มอบประสิทธิภาพที่จำเป็นและพร้อมรองรับความต้องการของธุรกิจ ความสามารถในการขยายและความเชื่อถือได้สำหรับโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ระดับเริ่มต้น

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2300 ›

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E

ข้อมูลจำเพาะ การวัดประสิทธิภาพ คุณสมบัติ เทคโนโลยีของ Intel® รีวิว ราคา และผู้จำหน่ายของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
ราคา
Intel® Xeon® E-2386G Processor (12M Cache, 3.50 GHz) Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® P750
Intel® Xeon® E-2388G Processor (16M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® P750
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2378G (แคช 16M, 2.80 GHz) Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P750
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2378 (แคช 16M, 2.60 GHz) Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2374G (แคช 8M, 3.70 GHz) Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P750
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2314 (แคช 8M, 2.80 GHz) Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2334 (แคช 8M, 3.40 GHz) Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2356G (แคช 12M, 3.20 GHz) Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P750
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2324G (แคช 8M, 3.10 GHz) Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® P750
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2336 (แคช 12M, 2.90 GHz) Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GE (แคช 16M, 3.30 GHz) Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ME (แคช 8M, 2.60 GHz) Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB 45 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ME (แคช 12M, 2.80 GHz) Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB 45 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ML (แคช 8M, 1.70 GHz) Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB 25 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ML (แคช 12M, 2.00 GHz) Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GEL (แคช 16M, 2.00 GHz) Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226GE (แคช 12M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278G (แคช 16M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2288G (แคช 16M, 3.70 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2246G (แคช 12M, 3.60 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286M (แคช 16M, 2.40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276M (แคช 12M, 2.80 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2274G (แคช 8M, 4.00 GHz) Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2244G (แคช 8M, 3.80 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2236 (แคช 12M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2234 (แคช 8M, 3.60 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226G (แคช 12M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224G (แคช 8M, 3.50 GHz) Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224 (แคช 8M, 3.40 GHz) Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276G (แคช 12M, 3.80 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286G (แคช 12M, 4.00 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186G (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124G (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124 (แคช 8M, สูงสุด 4.30 GHz) Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2136 (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2134 (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176G (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2144G (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2126G (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2174G (แคช 8M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2146G (แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186M (แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz) Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176M (แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® P630