เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 และเอฟพีจีเอ SoC

เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 และ เอฟพีจีเอ SoC มอบข้อได้เปรียบด้านนวัตกรรมในด้านประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน ความหนาแน่น และการรวมระบบ มาพร้อมสถาปัตยกรรมเอฟพีจีเอ Intel® Hyperflex™ ที่ปฏิวัติวงการและสร้างขึ้นโดยผสมผสานเทคโนโลยี Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) ที่ได้รับสิทธิบัตรของ Intel, Advanced Interface Bus (AIB) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิปเล็ตที่กำลังเติบโต อุปกรณ์ Intel® Stratix® 10 จึงให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 2 เท่าจากเอฟพีจีเอประสิทธิภาพสูงรุ่นก่อนหน้า1

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ออกแบบเอฟพีจีเอร้านออกแบบรายการดาวน์โหลดชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 และเอฟพีจีเอ SoC

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-3bb2fede81914ffabfb7e39c78121719","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-f98414c18285485aa46a8e4c3802bc70"],"AND":["etm-5C120B88-4A8F-4718-9940-5C5A907FC5BA"],"Child":["732125"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653189","resultPerPage":25.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"guidetm5C120B884A8F471899405C5A907FC5BA","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"เอฟพีจีเอ Intel® Stratix 10 และเอฟพีจีเอ SoC","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm5C120B884A8F471899405C5A907FC5BA","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","อุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel®","Intel® Stratix®","Intel® Stratix® 10 FPGA และ SoC FPGA"],"position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-5C120B88-4A8F-4718-9940-5C5A907FC5BA"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"curatedFilter":[{"title":"Featured Documents","tags":[{"relationship":"AND","value":"Recommended","id":"etm-a065764d12404422a4010b8396828f63"}]},{"title":"Development Software","tags":[{"relationship":"AND","value":"Development Software","id":"etm-ebfe0f9272ba4af9989d1a08f7494bf0"}]},{"title":"Intellectual Property","tags":[{"relationship":"AND","value":"Intellectual Property","id":"etm-0b7580c08e2b4e9eacf848bf52b528e6"}]},{"title":"Datasheet Group","tags":[{"relationship":"OR","value":"Device Overviews","id":"etm-20ef38132a9243a0826bd1e320b198f9"},{"relationship":"OR","value":"Datasheets","id":"etm-d3b801521ba841da80fdd1a3aae06299"},{"relationship":"OR","value":"Errata","id":"etm-73cf3cc1679b467c94e69dbcdde7fc7f"},{"relationship":"AND","value":"Intel® FPGAs PPCH_L1_98836","id":"etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"}]}]}

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Comparison based on Stratix® V vs. Intel® Stratix® 10 using Intel® Quartus® Prime Pro 16.1 Early Beta. Stratix® V Designs were optimized using 3 step optimization process of Hyper-Retiming, Hyper-Pipelining, and Hyper-Optimization in order to utilize Intel® Stratix® 10 architecture enhancements of distributed registers in core fabric. Designs were analyzed using Intel® Quartus® Prime Pro Fast Forward Compile performance exploration tool. For more details, refer to Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture Overview White Paper: https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/wp/wp-01220-hyperflex-architecture-fpga-socs.pdf. Actual performance users will achieve varies based on level of design optimization applied. Tests measure performance of components on a particular test, in specific systems. Differences in hardware, software, or configuration will affect actual performance. Consult other sources of information to evaluate performance as you consider your purchase. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.thailand.intel.com/benchmarks.