IP เอฟพีจีเอ Intel® Interlaken Look-Aside

Interlaken Look-Aside เป็นโปรโตคอลที่ปรับขนาดได้ซึ่งช่วยให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ในแนวของเส้นทางข้อมูลและตัวประมวลผลร่วมที่อยู่ด้านข้างสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรานแซคชันระยะสั้น ตัวประมวลผลร่วม Look-aside จะเชื่อมต่อ "ที่ด้านข้าง" ของเส้นทางข้อมูลและไม่ได้อยู่ในแนวของเส้นทางข้อมูลหลักของสวิตช์ เราเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ Interlaken Look-Aside ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้โดยตรงกับ Interlaken และถือได้ว่าเป็นโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน

คู่มือผู้ใช้ Interlaken (2nd Generation) Intel FPGA IP Core ›

IP เอฟพีจีเอ Intel® Interlaken Look-Aside

ภาพรวมระบบ รายละเอียด
ฮาร์ดแวร์
 • Intel: อุปกรณ์ Stratix® V GX (5SGXMA7)
 • Cavium: บอร์ดประเมินผลโปรเซสเซอร์ NEURON Search (EBA-NSP)
การปรับแต่งค่าของ Interlaken Look-Aside IP Core
 • 4 เลน x 10.3125 Gbps
 • 8 เลน x 10.3125 Gbps
ผลลัพธ์
 • ส่งผ่านการรับส่งข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้ขนาดแพ็กเก็ตต่างๆ
 • มีการตรวจสอบการประมวลผลช่องสัญญาณลอจิก
 • ค่าหน่วงเวลาการตอบสนองเฉลี่ย = 256 มิลลิวินาที (บน Intel FPGA ILA IP Core)
 • อัตราส่งผ่านแพ็กเก็ตสูงสุด = 614 Mpps สำหรับแพ็กเก็ตที่มีขนาดต่ำกว่า 12 ไบต์
เบื้องต้น
ปีที่ IP เปิดตัวครั้งแรก 2012
รองรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime เวอร์ชันล่าสุด 20.2
สถานะ ร้องขอการปรับแต่ง1
สินค้าส่งมอบ

สินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้ามีดังต่อไปนี้:

 • ไฟล์การออกแบบ (ซอร์สโค้ดที่เข้ารหัส หรือ Netlist หลังการสังเคราะห์)
 • ข้อจำกัดด้านเวลา และ/หรือเลย์เอาท์
 • เอกสารที่มีการควบคุมการแก้ไข
มี สำหรับทั้งหมด
สินค้าส่งมอบเพิ่มเติมใดๆ ของลูกค้าที่มาพร้อมกับ IP Testbench และตัวอย่างการออกแบบ
การกำหนดพารามิเตอร์ GUI อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่า IP ได้ N
IP Core ถูกเปิดใช้งานเพื่อรองรับโหมดการประเมินผลของ Intel FPGA IP N
ภาษาต้นทาง Verilog
ภาษา Testbench Verilog
มีไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ให้ N
การสนับสนุนไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการ (OS) ไม่ระบุ
การปรับใช้
อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ Avalon® ST - ประเภทเดียวกัน
ข้อมูลเมตา IP-XACT N
การตรวจรับรอง
รองรับการจำลอง NCSim, ModelSim, VCS/VCSMX, Xcelium
ตรวจสอบฮาร์ดแวร์แล้ว

มี ชุดเครื่องมือพัฒนาความสมบูรณ์ของสัญญาณของตัวรับส่งสัญญาณ Intel® Arria® 10 FPGA,

ชุดเครื่องมือพัฒนาความสมบูร์ของสัญญาณ Intel® Stratix® 10 FPGA

ชุดเครื่องมือพัฒนาตัวรับส่งสัญญาณ-SoC Intel® Agilex™ FPGA F-ซีรีส์

ดำเนินการทดสอบความสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว ไม่ระบุ
หากมี มีการทดสอบใดบ้าง ไม่ระบุ
หากมี มีอยู่บนเอฟพีจีเอ Intel ใดบ้าง ไม่ระบุ
หากมี ระบุวันที่ที่ดำเนินการ ไม่ระบุ
หากไม่มี นี่มีการวางแผนไว้หรือไม่ N
ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
IP Core ได้ผ่านการทดสอบการทำงานร่วมกัน N
หากมี มีอยู่บนอุปกรณ์ Intel FPGA ใดบ้าง
มีรายงานการทำงานร่วมกัน N