เอฟพีจีเอ Cyclone® IV

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cyclone® IV FPGA ยกระดับความเป็นผู้นำของ Intel® Cyclone® FPGA ซีรีย์ในการจัดหา FPGA พลังงานต่ำโดยมีตัวเลือกเครื่องรับส่งสัญญาณ Cyclone® IV FPGA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานปริมาณสูงที่มีความอ่อนไหวด้านต้นทุน ทำให้คุณสามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านแบนด์วิดท์ที่เพิ่มสูงขึ้น แนะนำให้ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานและการออกแบบเน้น Edge

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Cyclone® IV

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f98414c18285485aa46a8e4c3802bc70","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275"],"AND":["etm-21F73117-B79E-4051-9DAB-60D327A7E65B"],"Child":["732119"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653141","resultPerPage":25.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"guidetm21F73117B79E40519DAB60D327A7E65B","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Cyclone® IV FPGAs","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm21F73117B79E40519DAB60D327A7E65B","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","อุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel®","Intel® Cyclone®","Cyclone® IV FPGA"],"position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-21F73117-B79E-4051-9DAB-60D327A7E65B"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"AtoZ","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"curatedFilter":[{"title":"Device Handbook","tags":[{"relationship":"AND","value":"All datasheets","id":"etm-36700c9aa34b4eda85cd48895b1f7002"}]}],"updateCollateralMetadataEnabled":true}