เอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® 10 GX

Intel® Cyclone® 10 GX FPGA เป็นอุปกรณ์ราคาประหยัดตัวแรกที่สร้างขึ้นบนกระบวนการ 20 นาโนเมตรที่มีประสิทธิภาพสูง จึงให้ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ไวต่อต้นทุน

ดูเพิ่มเติม: Intel® Cyclone® 10 GX FPGAซอฟต์แวร์การออกแบบ, ร้านการออกแบบ, ดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® 10 GX

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

โลโก้ OpenCL และ OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งใช้งานภายใต้การอนุญาตของ Khronos