เอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® 10 GX

Intel® Cyclone® 10 GX FPGA คืออุปกรณ์ต้นทุนต่ำเครื่องแรกที่สร้างบนกระบวนการ 20 nm ประสิทธิภาพสูง โดยให้ข้อดีด้านประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่มีความอ่อนไหวด้านต้นทุน

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® 10 GX

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

โลโก้ OpenCL และ OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งใช้งานภายใต้การอนุญาตของ Khronos