การเปลี่ยนโฉมการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกด้วยพลังของ AI

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ Intel® Pharma (Intel® PAP) เป็นโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบ Edge-to-Cloud ที่ทำให้เกิดการตรวจตราระยะไกลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิกจากหัวข้อการวิจัยต่างๆ โดยใช้เซนเซอร์ที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์แบบสวมใส่ได้

อ่านบทความ

การถ่ายภาพทางการแพทย์ด้วย AI ที่ขับเคลื่อนโดย Intel และ Philips

Intel และ Philips แสดงศักยภาพของการใช้ชุดเครื่องมือ OpenVINO™ เพื่อส่งมอบโซลูชันการถ่ายภาพทางการแพทย์ด้วย AI ที่ประหยัด

อ่านกรณีศึกษา

วิทยาศาสตร์ข้อมูลช่วยรักษาชีวิต

โรงพยาบาลชั้นนำใช้การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และปัญญาประดิษฐ์ ในการระบุว่าผู้ป่วยคนใดที่มีความเสี่ยงสูงสุด เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์เสี่ยงชีวิตได้ว่องไวยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางคลินิกแบบคาดการณ์

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบเย็นยิ่งยวด

ปฏิวัติไปป์ไลน์การค้นพบยาด้วยภาพโปรตีน 3D ในความละเอียดใกล้เคียงระดับอะตอมด้วย Intel® Scalable System Framework (Intel® SSF)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบเย็นยิ่งยวด

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประสานความดูแลและการช่วยเหลือ

ในฐานะผู้นำที่เหนือกว่าใครในด้านการค้าเทคโนโลยีระดับโลก ความสนใจของ Intel ในความสามารถในการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีข้อมูลด้านสุขภาพ (IT ด้านสุขภาพ) เป็นเรื่องธรรมชาติ โดยการใช้อำนาจการซื้อของบริษัทในฐานะผู้ว่าจ้างขนาดใหญ่ Intel ได้เป็นผู้เร่งความเร็วสำหรับการใช้งานของ IT ด้านสุขภาพ และสำหรับความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบ IT ด้านสุขภาพเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และชุมชนที่พวกเขาอยู่อาศัยและทำงาน ผ่านรูปแบบ Connected Care

อ่านเอกสารข้อมูล

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการดูแลสุขภาพ

ดูว่าการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เปลี่ยนโฉมการมอบการดูแลสุขภาพอย่างไร การใช้โซลูชันปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และระบบการให้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์จะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับเหตุการณ์ในอนาคต ค้นพบวิธีที่ธุรกิจการดูแลสุขภาพของคุณสามารถรับประโยชน์ได้ด้วยเอกสารข้อมูลนี้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการ: ลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง

ในขณะที่ความเสี่ยงเปลี่ยนจากผู้จ่ายไปเป็นผู้ให้บริการ ทำให้กลยุทธ์การจัดการสุขภาพของประชากรแบบมุ่งเน้นการป้องกันกลายเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการความเสี่ยง

เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์ขั้นสูงกำลังถูกนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพในปริมาณที่มาก แล้วองค์กรของคุณพร้อมหรือยัง

จากแบบสำรวจของ Forrester ล่าสุด องค์กรการดูแลสุขภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ได้นำการวิเคราะห์ไปใช้และ/หรือวางแผนที่จะดำเนินการใน 12 เดือนถัดไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลสรุปธุรกิจการวิเคราะห์ทางคลินิกเชิงคาดการณ์

องค์กรการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำการตัดสินใจที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากรูปแบบเชิงคาดการณ์ที่เกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลทางคลินิก

อ่านข้อมูลสรุป

ข้อมูลสรุปโซลูชันการวิเคราะห์ทางคลินิกเชิงคาดการณ์

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน: อธิบายถึงวิธีที่โซลูชันการวิเคราะห์ทางคลินิกเชิงคาดการณ์อันล้ำหน้าที่ใช้สถาปัตยกรรม Intel® ช่วยผู้ให้บริการและผู้จ่ายปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย

อ่านข้อมูลสรุป

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการดูแลสุขภาพ - วิธีการพัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ของคุณวันนี้

กราฟิกนี้พิจารณาเกี่ยววิธีที่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพทำให้โซลูชันการวิเคราะห์ขั้นสูงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีคุณค่า

ดูอินโฟกราฟิก

คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงสำคัญห้าประการที่หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูล

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของข้อมูลที่มีต่อการดูแลสุขภาพ

แนวทางการแก้ไขของเทคโนโลยีสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านการดูแลสุขภาพ

การปรับปรุงผลการรักษาของผู้ป่วยให้ดีขึ้นและการลดต้นทุนจะต้องใช้ส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างการวินิจฉัยโดยมนุษย์กับความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

ดูวิธีการที่เทคโนโลยีช่วยปรับปรุงผลการรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น

สิ่งที่ผู้ให้บริการต้องรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางคลินิก

ข้อควรพิจารณาลำดับต้นๆ ในการปรับใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องในการเปลี่ยนไปสู่การดูแลรักษาแบบอิงคุณค่า

สำรวจกลยุทธ์การดูแลสุขภาพแบบอิงคุณค่า

ชุดเครื่องมือรูปแบบเชิงคาดการณ์

ชุดเครื่องมือรูปแบบเชิงคาดการณ์ออกแบบมาเพื่อช่วยทำให้องค์กรการดูแลสุขภาพเข้าถึงการวิเคราะห์ทางคลินิกเชิงคาดการณ์ได้ง่ายขึ้นโดยนำเสนอรูปแบบที่กำหนดมาล่วงหน้า ข้อมูลการทดสอบ แนวทางการนำไปใช้ และสมุดโน้ตวิทยาศาสตร์ข้อมูล เริ่มพัฒนาวันนี้เลย

รับแนวทางการนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางคลินิกเชิงคาดการณ์ ›

การวิเคราะห์จีโนม

ใช้ข้อมูลและ DNA เพื่อต่อสู้กับโรคร้าย

วิธีการรักษาแบบเหมารวมนั้นล้าสมัยไปแล้ว โซลูชันการดูแลสุขภาพแห่งอนาคตจะใช้ยีนของแต่ละบุคคลและการประมวลผลประสิทธิภาพสูงในการออกแบบการรักษาส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยการระบุจุดเสียในยีนที่ก่อเกิดโรคมะเร็งแบบต่างๆ และพัฒนาการบำบัดรักษาที่ตรงจุดซึ่งจะฆ่าเซลล์อันตรายโดยไม่แตะต้องเซลล์ที่แข็งแรงปกติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์จีโนม ›

การดูแลแบบหลายฝ่ายร่วมกัน

การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการรักษา

ยิ่งผู้ป่วยมีส่วนร่วมมากเท่าใดในการจัดการการรักษาตนเอง ผลสุขภาพและความพึงพอใจของพวกเขาก็ยิ่งดีขึ้น เรียนรู้วิธีการที่ Intel ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้มากขึ้น และช่วยให้การดูแลรักษาแบบหลายฝ่ายร่วมกันเป็นสิ่งที่ทำได้ระหว่างผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและผู้ป่วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลแบบหลายฝ่ายร่วมกัน ›

ธุรกิจในอนาคตดำเนินงานไปด้วย Intel

ดูวิธีการที่เทคโนโลยีกำลังนำทางไปสู่ยุคใหม่ของธุรกิจ ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะช่วยอุตสาหกรรมต่างๆ ดำเนินการอย่างชาญฉลาดขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อมโยงมากกว่าที่เคย

เรียนรู้เพิ่มเติม

Intel กำลังผลักดันการปฏิวัติการค้าปลีก

ทำความเข้าใจวิธีการที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และการวิเคราะห์การค้าปลีกที่เข้มข้นมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม