ความปลอดภัย Intel® Partner Alliance ของคุณมีความสําคัญ: ประสบการณ์การลงชื่อเข้าใช้ของคุณกําลังเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนการควบคุมความปลอดภัยที่ดีขึ้น
คุณอาจประสบกับการหยุดชะงักระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 17 กุมภาพันธ์ ในขณะที่เราทําการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเตรียมตัวแล้ว โปรดตรวจสอบวิดีโอนี้

เร่งการเติบโตของคุณ

การเป็นสมาชิก Intel® Partner Alliance ช่วยให้คุณได้รับโอกาสพิเศษในการสร้างธุรกิจ เช่น การเข้าสู่ตลาดโลกของเรา การฝึกอบรมขั้นสูง และการสนับสนุนโปรโมชั่น ซึ่งทั้งหมดนี้ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้