ปฏิรูปการดูแลผู้ป่วย

โรงพยาบาลในปัจจุบันต่างกำลังผ่านการปฏิรูปด้านดิจิทัลเมื่อโอบรับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น ขณะที่โซลูชันปลายทางมากมายที่โรงพยาบาลปรับใช้ ได้นำเอาความแม่นยำและประสิทธิผลในระดับใหม่มาสู่กระบวนการทางคลินิก การบูรณาการตลอดทั่วระบบนิเวศโรงพยาบาลและทุกจุดที่มอบการดูแล ตั้งแต่การลงทะเบียนถึงการตรวจภาพ ห้องปฏิบัติการถึงหน่วยพยาบาล นับว่ามีความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงๆ จากโรงพยาบาลอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกัน

โรงพยาบาลอัจฉริยะกำลังใช้วิธีการแบบครบถ้วนในการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย การผนึกรวมแอสเซทแบบดิจิทัลและแบบจับต้องได้ไว้ในเฟรมเวิร์กแบบรวมหนึ่ง ที่จะผสานเวิร์กโฟลว์และแอสเซททางคลินิกและธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน ผลก็คือ โรงพยาบาลอัจฉริยะได้ปรับขยายการเข้าถึงข้อมูลตลอดทั่วระบบนิเวศด้านสุขภาพ จาก่โรงพยาบาลถึงคลินิกถึงผู้ให้บริการและอื่นๆ รวมทั้งเวิร์กโฟลว์ด้านคลินิกที่ปรับเร่ง ลำดับขั้นตอนผู้ป่วยที่ไหลลื่น และความสามารถที่จะปรับใช้นวัตกรรมการรักษาชีวิตใหม่ๆ เมื่อนำเข้าสู่ตลาด

คำถามที่ถูกถามบ่อย

โรงพยาบาลอัจฉริยะปรับใช้ AI, IoT, เครือข่าย 5G และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอื่นๆ ตั้งแต่เอดจ์กระทั่งคลาวด์ เพื่อผสานและจัดเรียงการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เร็วขึ้นและดีขึ้น ตั้งแต่การลงทะเบียนถึงการตรวจภาพ ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยพยาบาล การเชื่อมต่อที่ดีขึ้นและความครอบคลุมของข้อมูลที่ผลิตขึ้น สามารถทำให้เกิดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ป่วย ทำให้เวิร์กโฟลว์ทางคลินิกไหลลื่น และลดต้นทุน

การบูรณาการแบบไร้รอยต่อตลอดทั่วโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างโรงพยาบาลอัจฉริยะ ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่าง AI, IoT, และเครือข่าย 5G ตั้งแต่เอดจ์ถึงคลาวด์ โดยทำให้เกิดความสามารถในการใช้งานร่วมกันในระดับสูง จะทำให้มีความคล่องตัว การแชร์ข้อมูลที่กว้างขวาง และการสื่อสารแบบเกือบเรียลไทม์ที่ทำให้เกิดเป็นรูปแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ

โรงพยาบาลทุกวันนี้ผลิตข้อมูลทางคลินิกและทางธุรกิจในปริมาณมหาศาล กระนั้นหลายแห่งก็ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการที่ต้องใช้ปรับเน้นประสิทธิภาพข้อมูลอย่างเต็มที่ในการวินิจฉัยที่สำคัญต่อชีวิตและการตัดสินใจวิธีรักษา โรงพยาบาลอัจฉริยะจะรวมแอสเซทและทรัพยากรตลอดทั่วสภาพแวดล้อม เพื่อการเข้าถึงข้อมูลแบบเกือบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ เป็นการแจ้งให้ทราบและเร่งลำดับขั้นตอนผู้ป่วย เป็นการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเป็นการปรับเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

Intel เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจในการสร้างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมรูปแบบการใช้บริการสุขภาพและอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ด้วยระบบนิเวศพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งและกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มากมาย เทคโนโลยี Intel® มีให้ทั้งความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการปรับขยายและออกแบบที่โรงพยาบาลอัจฉริยะจะต้องมี เพื่อปรับใช้เป็นโซลูชันทางคลินิกใหม่เมื่อมีขึ้น เป็นการปรับปรุงลำดับขั้นตอนผู้ป่วยและผลลัพธ์ และเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการสุขภาพยยุคใหม่ต่อไป