อัพเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพดสําหรับ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits - LAPQC71A และ LAPQC71B

19638
7/27/2020

บทนำ

อัปเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพดบน Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71A และ LAPQC71B

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2 MB
  • SHA1: 42BFE8C033658B793482B639C1E46BE05FB025DB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

อัปเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพดบน Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71A และ LAPQC71B

ความระมัดระวัง

อย่าใช้เฟิร์มแวร์นี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์บน Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71C และ LAPQC71D ของคุณ หากคุณทําและทัชแพดหยุดทํางานให้รีบูต Intel NUC Laptop Kit และทัชแพดของคุณจะทํางานอีกครั้ง คุณอาจต้องรีบูตหลายครั้ง

ปรับ ปรุง

คุณลักษณะต่อไปนี้ได้รับการแก้ไข/อัปเดตแล้ว:

  • ทัชแพดค้าง
  • ทัชแพดล้าหลัง

โน้ต

การดาวน์โหลดต่อไปนี้มีให้สําหรับ Intel NUC 9 Extreme Laptop Kits เช่นกัน:

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้