ศูนย์ควบคุมสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

19586
2/9/2023

บทนำ

แอปพลิเคชันศูนย์ควบคุมให้การควบคุม RGB และการตรวจสอบระบบสําหรับ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

แอปพลิเคชันศูนย์ควบคุมให้การควบคุม RGB LED การตรวจสอบระบบและการควบคุมตัวแปรต่างๆตั้งแต่พัดลมไปจนถึงการชาร์จแบตเตอรี่สําหรับ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

วิธีดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันศูนย์ควบคุมเวอร์ชันล่าสุด

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้