ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ศูนย์ควบคุมสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์Thunderbolt™ 3สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์เทคโนโลยีไร้สาย Intel® สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อ Realtek* LAN สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® DCH สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์ตัวอ่านการ์ด Realtek* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์สําหรับผู้บริโภคโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์ Thunderbolt™ 3 DCH สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

อัปเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพดสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A และ LAPQC71B

ไดรเวอร์ Creative Sound Blaster* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A และ LAPQC71B