ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

® Intel Wireless Technology Driver for Windows 10 และ Windows® 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Creative Sound Blaster* Drivers for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits - LAPQC71A and LAPQC71B

ดาวน์โหลด

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Realtek* LAN Connection Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Realtek* Card Reader Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Rapid Storage Technology (RST) for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Management Engine Consumer Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Thunderbolt™ 3 Firmware Update Tool for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

ดาวน์โหลด

Thunderbolt™ 3 DCH Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits