ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio * V UEFI เครื่องมือ Integrator เฟิร์มแว

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์ Creative Sound Blaster* สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A และ LAPQC71B

ไดรเวอร์ตัวอ่านการ์ด Realtek* สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ศูนย์ควบคุมสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

BIOS Update for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits - LAPQC71x [QCCFL357]

เครื่องมือถอดภาพสําหรับผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

ไดรเวอร์สําหรับผู้บริโภคโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

ไดรเวอร์ Thunderbolt™ 3 DCH สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme