ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Realtek* High Definition Audio Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

BIOS Update for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits - LAPQC71x [QCCFL357]

Intel® Wireless Technology Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Realtek* Card Reader Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Serial IO Driver for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

NVIDIA* Graphics Driver for the Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Creative Sound Blaster* Drivers for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits - LAPQC71A and LAPQC71B

Control Center for the Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits