ไดรเวอร์ Creative Sound Blaster* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A และ LAPQC71B

19613
5/21/2020

บทนำ

แอปพลิเคชัน Creative* Sound Blaster สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A และ LAPQC71B มาพร้อมการควบคุม sonic เพิ่มเติมสําหรับลําโพง หูฟัง และไมโครโฟน

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 49.2 MB
  • SHA1: FF23508C14802C8DD7674D333DB0346D0EB4B132

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แอปพลิเคชัน Creative Sound Blaster* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A และ LAPQC71B มอบการควบคุม sonic เพิ่มเติมสําหรับลําโพง หูฟัง และไมโครโฟน

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Sound Blaster และ EQ และคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว แอปพลิเคชัน Sound Blaster Connect จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติจาก Windows Store*

เมื่อต้องการติดตั้ง

ดับเบิลคลิกที่ไฟล์: d8043192f6a944c58ff3754b16271075.msixbundle

หมาย เหตุ

แอปพลิเคชัน Sound Blaster สามารถติดตั้งได้บนชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme-LAPQC71A และ LAPQC71B เท่านั้น

สําหรับการปรับปรุงเสียงบนชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme-LAPQC71C และ LAPQC71D ให้ติดตั้ง ไดรเวอร์ Sound Research* สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71C และ LAPQC71D

ดาวน์โหลดต่อไปนี้พร้อมใช้งานสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme เช่นกัน

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้