ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 และIntel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

19594
4/13/2020

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Linux* สําหรับคุณสมบัติเต็มรูปแบบ (MR) และระดับเริ่มต้น (iMR) 12Gbs Intel® RAID Controller

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Ubuntu Family*, CentOS Linux Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
 • ขนาด: 16.4 MB
 • SHA1: CC1B6F347FB9576C8C2D6938D565C5BBC8401D58

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Linux* สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID 12Gbs ต่อไปนี้:

 • คุณสมบัติเต็มรูปแบบ (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044
 • ระดับเริ่มต้น (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3WC080

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ = 07.708.03.00
รองรับระบบปฏิบัติการ (OS) =

 • RHEL* 6 (U8-U10) 7 (U3-U5)
 • SLES* 12 (SP1-SP3), SLES 15
 • Ubuntu* 16.04LTS, 18.04LTS

หมายเหตุ: บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของ Intel หรือระบบจะต้องรองรับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง RAID Controller ไว้ ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับปัญหาใหม่หรือการแก้ไขที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

หมาย เหตุ: Intel แนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ Intel RAID Controller เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้