ไดรเวอร์ Windows* for Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 และคอนโทรลเลอร์ RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

19587
9/13/2019

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Windows* เพื่อคอนโทรลเลอร์ที่มีคุณสมบัติเต็มรูปแบบ (MR) Intel RAID 6Gbs

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • ขนาด: 2.5 MB
  • SHA1: 9D5ACEF098CDF786574C934F860D113D7BFD7FE9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Windows* เพื่อคอนโทรลเลอร์ 6Gbs Intel® RAID ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® RAID Module ในตัว RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080
  • Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันของไดรเวอร์ = 6.714.18.00
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; Windows 10, 8.1, 8
หมายเหตุ: ต้องรองรับระบบปฏิบัติการโดยบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบที่ติดตั้งคอนโทรลเลอร์ RAID ไว้ ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้งและปัญหาใหม่หรือแก้ไข

หมายเหตุ: Intel แนะ นะIntel RAID Controllerการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ทั้งหมดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีอยู่

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้