ไดรเวอร์ DCH กราฟิก Intel® สําหรับผลิตภัณฑ์ Windows®10 สําหรับ Intel® NUC - NUC6CAY & NUC6SY

19350
8/22/2022

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ DCH สําหรับกราฟิก Intel® สําหรับผลิตภัณฑ์ Windows®10 สําหรับ Intel® NUC - NUC6CAY

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 526.5 MB
  • SHA256: A078BBF7537A9B08C7113907926279BDE14F276A845FF11BB749387301E071CB

คำอธิบายโดยละเอียด

ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต

ผลิตภัณฑ์นี้เลิกการผลิตไปแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศยกเลิกการผลิต NUC

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows®10 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC - NUC6CAY & NUC6SY

ไดรเวอร์ DCH คืออะไร คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมาย เหตุ

  • ดู หมายเหตุรีลีส สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ และอีกมากมาย
  • อย่าลืมดู gameplay.intel.com ที่ซึ่งคุณจะพบการตั้งค่าเกมที่แนะนําสําหรับเกม PC โปรดของคุณอีกมากมาย

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่ถูกต้องสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้