สถานะการสนับสนุนลูกค้าและการประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000016234

01/04/2024

ดูที่ตารางรายการสถานะการสนับสนุนลูกค้าและวันที่ยกเลิกผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ทั้งหมดด้านล่างนี้ ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

ผลิตภัณฑ์ วันที่ของผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิตแล้ว การสนับสนุนแบบบริการตนเองเริ่มต้น 1 การสิ้นสุดการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 2
Intel® NUC Software Studio วันที่ 16 มกราคม 2024 วันที่ 16 มกราคม 2024 วันที่ 30 มีนาคม 2024
ชุด Intel® NUC NUC6CAYH

วันที่ 14 พฤษภาคม 2021

ดูประกาศ - 118023-00 PDF icon

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2024 วันที่ 30 มิถุนายน 2023
ชุด Intel® NUC NUC6CAYS

04 ธันวาคม 2563

ดูประกาศ - 117717-00 PDF icon

วันที่ 4 มิถุนายน 2024 วันที่ 30 มิถุนายน 2023
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYHS

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูประกาศ - 117229-00 PDF icon

วันที่ 28 สิงหาคม 2023 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHS
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHSN

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูประกาศ - 117228-00 PDF icon

วันที่ 28 สิงหาคม 2023 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023
ชุด Intel® NUC NUC5CPYH

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูประกาศ - 117227-00 PDF icon

วันที่ 28 สิงหาคม 2023 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023
ชุด Intel® NUC NUC6i7KYK

วันที่ 31 มกราคม 2020

ดูประกาศ - 117168-00 PDF icon

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันที่ 31 มกราคม 2023
Intel® NUC Board DE3815TYBE

08 มีนาคม 2019

ดูประกาศ - 116566-00 PDF icon

วันที่ 8 กันยายน 2022 08 มีนาคม 2022

Intel® NUC Board NUC5i3MYBE
Intel® NUC Board NUC5i5MYBE
ชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE
ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2018

ดูประกาศ - 116314-01 PDF icon

วันที่ 2 พฤษภาคม 2022 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2021
ชุด Intel® NUC NUC6CAYS

วันที่ 21 พฤษภาคม 2018

ดูประกาศ - 116268-00 PDF icon

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2021 วันที่ 30 มิถุนายน 2023
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYK
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYK

วันที่ 11 พฤษภาคม 2018

ดูประกาศ - 116013-00 PDF icon

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2021 วันที่ 11 พฤษภาคม 2021

ชุด Intel® NUC DE3815TYKHE
ชุด Intel® NUC NUC5i7RYH
ชุด Intel® NUC NUC5PGYH
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYH
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYK

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2017

ดูประกาศ - 115608-00 PDF icon

วันที่ 3 พฤษภาคม 2021 03 พฤศจิกายน 2020
ชุด Intel® NUC NUC5PPYH

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูประกาศ - 115370-02 PDF icon

วันที่ 28 สิงหาคม 2023 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023
ชุด Intel® NUC NUC5CPYH
ชุด Intel® NUC NUC5PPYH

01 พฤศจิกายน 2019

ดูประกาศ - 115370-01

01 พฤษภาคม 2023 01 พฤศจิกายน 2022
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYH
ชุด Intel® NUC NUC6i3SY

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ดูประกาศ - 115314-00 PDF icon

30 ธันวาคม 2020

30 มิถุนายน 2020

Intel® NUC Board D33217GK
Intel® NUC Board D53427RKE
ชุด Intel® NUC DC3217IYE
ชุด Intel® NUC DC53427HYE
ชุด Intel® NUC DCCP847DYE

วันที่ 6 พฤษภาคม 2016

ดูประกาศ - 114213-00 PDF icon

06 พฤศจิกายน 2019 06 พฤษภาคม 2019
ชุด Intel® NUC D34010WYK
ชุด Intel® NUC D54250WYK
Intel® NUC Board D34010WYB
Intel® NUC Board D54250WYB

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

ดูประกาศ - 113679-00 PDF icon

06 มกราคม 2019 06 กรกฎาคม 2561
ชุด Intel® NUC DN2820FYKH

21 ธันวาคม 2015

ดูประกาศ - 113900-00 PDF icon

21 มิถุนายน 2019 21 ธันวาคม 2018
Intel® NUC Board DCP847SKE

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ดูประกาศ - 112922-00 PDF icon

25 มกราคม 2018 25 กรกฎาคม 2017

Intel® NUC Board D33217CK
ชุด Intel® NUC DC3217BY

วันที่ 25 เมษายน 2014

ดูประกาศ - 112854-00 PDF icon

25 ตุลาคม 2017 วันที่ 25 เมษายน 2017

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

1ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคําถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบบริการตัวเองอีกต่อไป

2Intel จะไม่มีอัปเดตให้สําหรับ BIOS เฟิร์มแวร์ ไดรเวอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ว่าด้วยปัญหาความปลอดภัยอีกต่อไป