สถานะการสนับสนุนลูกค้าและการประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000016234

22/12/2022

ดูที่ตารางรายการสถานะการสนับสนุนลูกค้าและวันที่ยกเลิกผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ทั้งหมดด้านล่างนี้ ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

  • เนื้อหาการสนับสนุนด้านเทคนิค คลิกชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อดูเนื้อหาด้านการบริการตนเองที่มีอยู่
  • ผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันยังสามารถรับบริการรับประกันทางศูนย์รับประกันได้ ถ้ามี
  • การสนับสนุนและบริการสำหรับสมาชิกของ โปรแกรม Intel® Partner Alliance
  • ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นได้ที่ Intel Support Community
ผลิตภัณฑ์ วันที่ของผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิตแล้ว การสนับสนุนแบบบริการตนเองเริ่มขึ้น1 สิ้นสุดการสนับสนุนด้านความปลอดภัย2
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi50Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi50Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi70Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi70Z

05 เมษายน 2023

ดูประกาศ - 119374-00 ไอคอน PDF

05 ตุลาคม 2026 05 เมษายน 2026

ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi3
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi5
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi7
มินิพีซี Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAQi50WA
มินิพีซี Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAQi70QA

30 มิถุนายน 2022

ดูประกาศ - 118869-00 ไอคอน PDF

30 ธันวาคม 2025 30 มิถุนายน 2025

Intel® NUC 8 Pro Board NUC8i3PNB
Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v5PNB
Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v7PNB
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNH
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

30 มิถุนายน 2022

ดูประกาศ - 118867-00 ไอคอน PDF

30 ธันวาคม 2025 30 มิถุนายน 2025
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi3
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi5
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi7
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7
มินิพีซี Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
มินิพีซี Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7

13 ธันวาคม 2021

ดูประกาศ -118778-00 ไอคอน PDF

13 มิถุนายน 2025 13 ธันวาคม 2024
ชุด Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKR
Intel® NUC Board NUC8CCHB

25 มิถุนายน 2021

ดูประกาศ - 118115-00 ไอคอน PDF

25 ธันวาคม 2024 25 มิถุนายน 2024
มินิพีซี Intel® NUC 7 Essential - NUC7CJYSAL
Intel® NUC Board NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC NUC7CJYH
ชุด Intel® NUC NUC7PJYH

25 มิถุนายน 2021

ดูประกาศ - 118114-00 ไอคอน PDF

25 ธันวาคม 2024 25 มิถุนายน 2024
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNH
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHF
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNK
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNH
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHF
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJ
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNK
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKP
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNH
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHC
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNK
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKP
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHFA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHJA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHCA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKPA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHAA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHJA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKPA

25 มิถุนายน 2021

ดูประกาศ - 118113-00 ไอคอน PDF

25 ธันวาคม 2024 25 มิถุนายน 2024
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi3
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi5
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi7
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi3
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi5
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi7
มินิพีซี Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAQi50WA
มินิพีซี Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAQi70QA

12 กุมภาพันธ์ 2021

ดูประกาศ - 118082-00 ไอคอน PDF

12 สิงหาคม 2024 12 กุมภาพันธ์ 2024
ชุด Intel® NUC NUC6CAYH

14 พฤษภาคม 2021

ดูประกาศ - 118023-00 ไอคอน PDF

14 พฤศจิกายน 2024 14 พฤษภาคม 2024

มินิพีซี Intel® NUC 7 Business - NUC7i3DNHNC
มินิพีซี Intel® NUC 7 Business - NUC7i3DNKTC
มินิพีซี Intel® NUC 7 Business - NUC7i5DNKPC
มินิพีซี Intel® NUC 7 Business – NUC7i5DNKPU
Intel® NUC Board NUC7i3DNBE
Intel® NUC Board NUC7i5DNBE
Intel® NUC Board NUC7i7DNBE
ชุด Intel® NUC NUC7i3DNHE
ชุด Intel® NUC NUC7i3DNKE
ชุด Intel® NUC NUC7i5DNHE
ชุด Intel® NUC NUC7i5DNKE
ชุด Intel® NUC NUC7i7DNHE
ชุด Intel® NUC NUC7i7DNKE

02 เมษายน 2021

ดูประกาศ - 117875-00 ไอคอน PDF

02 ตุลาคม 2024

02 เมษายน 2024
มินิพีซี Intel® NUC 8 Home - NUC8i3BEHFA
มินิพีซี Intel® NUC 8 Home - NUC8i5BEHFA
มินิพีซี Intel® NUC 8 Home - NUC8i5BEKPA
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEH
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEK
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEH
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEK
26 มีนาคม 2021
ดูประกาศ - 117873-00 ไอคอน PDF
26 กันยายน 2024 26 มีนาคม 2024

มินิพีซี Intel® NUC 8 Business - NUC8i7HNKQC
มินิพีซี Intel® NUC 8 Enthusiast - NUC8i7HVKVA
ชุด Intel® NUC NUC8i7HNK
ชุด Intel® NUC NUC8i7HVK

29 มกราคม 2021

ดูประกาศ - 117789-00 ไอคอน PDF

29 กรกฎาคม 2024 29 มกราคม 2024
ชุด Intel® NUC NUC6CAYS

04 ธันวาคม 2020

ดูประกาศ - 117717-00 ไอคอน PDF

04 มิถุนายน 2024 31 ธันวาคม 2023
มินิพีซี Intel® NUC 8 Enthusiast - NUC8i7BEHGA
มินิพีซี Intel® NUC 8 Enthusiast - NUC8i7BEKQA
ชุด Intel® NUC NUC8i7BEH
ชุด Intel® NUC NUC8i7BEK

2 ตุลาคม 2020

ดูประกาศ - 117609-00 ไอคอน PDF

2 เมษายน 2024 31 ตุลาคม 2023
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i5INH)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i7INH)
มินิพีซี Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i5INH)
มินิพีซี Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i7INH)

2 กรกฎาคม 2020

ดูประกาศ - 117443-01 ไอคอน PDF

2 มกราคม 2024

31 กรกฎาคม 2023
มินิพีซี Intel® NUC 7 Enthusiast - NUC7i7BNHXG
มินิพีซี Intel® NUC 7 Enthusiast - NUC7i7BNKQ
มินิพีซี Intel® NUC 7 Home - NUC7i5BNHXF
มินิพีซี Intel® NUC 7 Home - NUC7i5BNKP
ชุด Intel® NUC NUC7i5BNH
ชุด Intel® NUC NUC7i5BNHX1
ชุด Intel® NUC NUC7i5BNK
ชุด Intel® NUC NUC7i7BNH
ชุด Intel® NUC NUC7i7BNHX1

17 เมษายน 2020

ดูประกาศ - 117313-01 ไอคอน PDF

30 มิถุนายน 2021 30 เมษายน 2023
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYHS

28 กุมภาพันธ์ 2020

ดูประกาศ - 117229-00 ไอคอน PDF

30 มิถุนายน 2021 28 กุมภาพันธ์ 2023
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHS
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHSN

28 กุมภาพันธ์ 2020

ดูประกาศ - 117228-00 ไอคอน PDF

30 มิถุนายน 2021 28 กุมภาพันธ์ 2023
ชุด Intel® NUC NUC5CPYH

28 กุมภาพันธ์ 2020

ดูประกาศ - 117227-00 ไอคอน PDF

1 มกราคม 2021 28 กุมภาพันธ์ 2023
Intel® NUC 8 Home - NUC8i3CYSM
Intel® NUC 8 Home - NUC8i3CYSN

28 กุมภาพันธ์ 2020

ดูประกาศ - 117226-00 ไอคอน PDF

30 มิถุนายน 2021 กุมภาพันธ์ 2023
ชุด Intel® NUC NUC6i7KYK

31 มกราคม 2020

ดูประกาศ - 117168-00 ไอคอน PDF

30 มิถุนายน 2021 31 มกราคม 2023
มินิพีซี Intel® NUC 7 Home - NUC7i3BNHXF
ชุด Intel® NUC NUC7i3BNH
ชุด Intel® NUC NUC7i3BNHX1
ชุด Intel® NUC NUC7i3BNK

01 พฤศจิกายน 2019

ดูประกาศ - 117035-00 ไอคอน PDF

30 มิถุนายน 2021 01 พฤศจิกายน 2022
Intel® NUC Board DE3815TYBE

08 มีนาคม 2019

ดูประกาศ - 116566-00 ไอคอน PDF

01 กรกฎาคม 2020 08 มีนาคม 2022

Intel® NUC Board NUC5i3MYBE
Intel® NUC Board NUC5i5MYBE
ชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE
ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE

02 พฤศจิกายน 2018

ดูประกาศ - 116314-01 ไอคอน PDF

02 ธันวาคม 2019 02 พฤศจิกายน 2021
ชุด Intel® NUC NUC6CAYS

21 พฤษภาคม 2018

ดูประกาศ - 116268-00 ไอคอน PDF

30 มิถุนายน 2019 21 พฤษภาคม 2021
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYK
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYK

11 พฤษภาคม 2018

ดูประกาศ - 116013-00 ไอคอน PDF

30 มิถุนายน 2019 11 พฤษภาคม 2021

ชุด Intel® NUC DE3815TYKHE
ชุด Intel® NUC NUC5i7RYH
ชุด Intel® NUC NUC5PGYH
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYH
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYK

3 พฤศจิกายน 2017

ดูประกาศ - 115608-00 ไอคอน PDF

1 มกราคม 2019 03 พฤศจิกายน 2020
ชุด Intel® NUC NUC5PPYH

28 กุมภาพันธ์ 2020

ดูประกาศ - 115370-02 ไอคอน PDF

28 สิงหาคม 2023 28 กุมภาพันธ์ 2023
ชุด Intel® NUC NUC5CPYH
ชุด Intel® NUC NUC5PPYH

01 พฤศจิกายน 2019

ดูประกาศ - 115370-01

01 พฤษภาคม 2023 01 พฤศจิกายน 2023
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYH
ชุด Intel® NUC NUC6i3SY

30 มิถุนายน 2017

ดูประกาศ - 115314-00 ไอคอน PDF

06 กรกฎาคม 2017 30 มิถุนายน 2020

Intel® NUC Board D33217GK
Intel® NUC Board D53427RKE
ชุด Intel® NUC DC3217IYE
ชุด Intel® NUC DC53427HYE
ชุด Intel® NUC DCCP847DYE

06 พฤษภาคม 2016

ดูประกาศ - 114213-00 ไอคอน PDF

05 กรกฎาคม 2017 06 พฤษภาคม 2019
ชุด Intel® NUC DN2820FYKH

21 ธันวาคม 2015

ดูประกาศ - 113900-00 ไอคอน PDF

05 กรกฎาคม 2017 21 ธันวาคม 2018
Intel® NUC Board DCP847SKE

25 กรกฎาคม 2014

ดูประกาศ - 112922-00 ไอคอน PDF

01 มกราคม 2016 25 กรกฎาคม 2017

Intel® NUC Board D33217CK
ชุด Intel® NUC DC3217BY

25 เมษายน 2014

ดูประกาศ - 112854-00  ไอคอน PDF

01 มกราคม 2016 25 เมษายน 2017

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF

1ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคำถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบบริการตนเองอีกต่อไป

2Intel จะไม่มีอัปเดตให้สำหรับ BIOS เฟิร์มแวร์ ไดรเวอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ว่าด้วยปัญหาความปลอดภัยอีกต่อไป