เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์Thunderbolt™ 3สําหรับ NUC6i7KYK

18745
5/31/2020

บทนำ

อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมThunderbolt™สําหรับชุด Intel® NUC NUC6i7KYK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 1.6 MB
  • SHA1: 4862FC9CF0DCF9CF5088FB4CE6A16869A5C86DEF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

เครื่องมือนี้จะอัปเดตเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ บน ชุด Intel® NUC NUC6i7KYK

สําคัญมาก

การอัพเกรดเป็นเฟิร์มแวร์Thunderboltเวอร์ชั่น 38 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

  1. BIOS ของคุณจะต้องเป็น 0059 หรือสูงกว่า
  2. SA# ต้องเป็น H9075x-111 หรือสูงกว่า

หาก NUC ของคุณมี SA#: H9075x-110 หรือต่ํากว่า ให้ใช้เฟิร์มแวร์ Thunderbolt เวอร์ชั่น 27

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีค้นหา SA# โปรดดูบทความ ระบุ Intel NUC ของคุณ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้