ข้อมูลที่จําเป็นในการระบุ Intel® NUC ของคุณเมื่อขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการรับประกัน

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005804

07/02/2024

เมื่อตรวจสอบ ความคุ้มครองของการรับประกัน การประมวลผลตั๋วการรับประกัน หรือการทํางานกับฝ่ายบริการลูกค้า Intel คุณอาจถูกขอให้ระบุหมายเลขรหัสสําหรับอุปกรณ์ Intel NUC ของคุณ ใช้คําแนะนําด้านล่างเพื่อค้นหาหมายเลขเหล่านี้

หมาย เหตุ ดูคําอธิบายส่วนต่อท้ายของรหัสผลิตภัณฑ์ NUC ได้ที่ แบบแผนการตั้งชื่อรหัสผลิตภัณฑ์

ในส่วนของ Intel® NUC Kit หรือ Intel® NUC Mini PC ให้ดูที่ป้ายของตัวเครื่อง

 1. หมายเลขผลิตภัณฑ์ (ต้องดูความคุ้มครองการรับประกัน)
 2. หมายเลข SA (Stocking ID ที่ใช้ในตารางด้านล่าง)

  NUC Kits or Mini PCs

หาก Intel® NUC เริ่มทํางาน ให้ดูที่การตั้งค่า BIOS

 1. กด F2 ขณะบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. คลิก ลูกศรสีน้ําเงินทางด้านขวาเพื่อไปที่หน้า SMBIOS
 3. หมายเลข SA (เวอร์ชัน) และหมายเลขซีเรียลจะได้รับการแสดงผลใน หน้าข้อมูลระบบ

  ystem Information pane

 4. กด F10 เพื่อออกจากการตั้งค่า BIOS

ในส่วนของบอร์ด Intel® NUC ดูป้ายบาร์โค้ดที่ช่องเสียบหน่วยความจํา

 1. หมายเลขซีเรียล
 2. หมายเลข AA (Stocking ID)

  NUC Boards

สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC Element โปรดดูที่ หน้าระบุ Intel® NUC Element ของคุณ

สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC โปรดดูที่หน้า ระบุชุดแล็ปท็อป Intel® NUC ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC