ข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อระบุ Intel® NUC ของคุณเมื่อร้องขอการสนับสนุนด้านการรับประกัน

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005804

15/12/2022

เมื่อตรวจสอบ ความครอบคลุมของการรับประกัน การประมวลผลตั๋วการรับประกัน หรือการทํางานกับฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel คุณอาจถูกขอให้ระบุหมายเลขประจําตัวบางอย่างสําหรับอุปกรณ์ Intel NUC ของคุณ ใช้คําแนะนําด้านล่างเพื่อค้นหาหมายเลขเหล่านี้

 

หมาย เหตุดูคําอธิบายส่วนต่อท้ายของรหัสผลิตภัณฑ์ NUC ได้ที่ แบบแผนการตั้งชื่อรหัสผลิตภัณฑ์

ในส่วนของชุด Intel® NUC หรือมินิพีซี Intel® NUC ให้ดูป้ายแชสซี

 1. หมายเลขผลิตภัณฑ์ (ต้องตรวจสอบความคุ้มครองของการรับประกัน)
 2. หมายเลข SA (Stocking ID ที่ใช้ในตารางด้านล่าง)

  NUC Kits or Mini PCs

หาก Intel® NUC เริ่มทํางาน ให้ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS

 1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. คลิก ลูกศรสีน้ําเงินทางด้านขวาเพื่อไปที่หน้า SMBIOS
 3. หมายเลข SA (เวอร์ชั่น) และหมายเลขซีเรียลจะแสดงขึ้นใน ข้อมูลระบบ บาน หน้าต่าง

  ystem Information pane

 4. กด F10 เพื่อออกจากการตั้งค่า BIOS

ในส่วนของบอร์ด Intel® NUC โปรดดูป้ายบาร์โค้ดที่ช่องเสียบหน่วยความจํา

 1. หมายเลขซีเรียล
 2. หมายเลข AA (Stocking ID)

  NUC Boards

หมาย เหตุผู้ใช้ที่จําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนี้โดยไม่มีการเข้าถึงทางกายภาพไปยังอุปกรณ์สามารถทําได้โดยใช้คําสั่ง WMIC

สําหรับผลิตภัณฑ์Intel® NUC Element โปรดดู ที่ หน้า ระบุIntel® NUC Element ของคุณ

สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC โปรดดูที่ หน้า ระบุชุดแล็ปท็อป Intel® NUCของคุณ

ใช้หมายเลข SA หรือ AA ของอุปกรณ์ของคุณเพื่อค้นหารุ่น Intel NUC โดยการอ้างอิงจากข้อมูลด้านล่าง

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
M89920-xxxชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNGi9สนับสนุนราย ละเอียด
M58740-xxxชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNGi7สนับสนุนราย ละเอียด
M89923-xxxชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNGi5สนับสนุนราย ละเอียด

 

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
M30146-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv9สนับสนุนราย ละเอียด
M30147-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv7สนับสนุนราย ละเอียด
M30142-xxxชุด Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCMi9สนับสนุนราย ละเอียด
M30143-xxxชุด Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCMi7สนับสนุนราย ละเอียด
M67641-xxxมินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi7สนับสนุนราย ละเอียด
M67640-xxxมินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi7สนับสนุนราย ละเอียด
M46655-xxxมินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi5สนับสนุนราย ละเอียด
M67646-xxxมินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi5สนับสนุนราย ละเอียด
M46710-xxxมินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi3สนับสนุนราย ละเอียด
M67650-xxxมินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi3สนับสนุนราย ละเอียด
M63414-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv70Zสนับสนุนราย ละเอียด
M46559-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv70Lสนับสนุนราย ละเอียด
M42741-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv7สนับสนุนราย ละเอียด
M63413-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv70Zสนับสนุนราย ละเอียด
M42742-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv7สนับสนุนราย ละเอียด
M63424-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi70Zสนับสนุนราย ละเอียด
M42761-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi7สนับสนุนราย ละเอียด
M63425-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi70Zสนับสนุนราย ละเอียด
M42762-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi7สนับสนุนราย ละเอียด
M63426-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M46576-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv50Lสนับสนุนราย ละเอียด
M46580-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv5สนับสนุนราย ละเอียด
M67579-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M46584-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv5สนับสนุนราย ละเอียด
M63427-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M46655-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi5สนับสนุนราย ละเอียด
M63429-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M67646-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi5สนับสนุนราย ละเอียด
M63432-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi30Zสนับสนุนราย ละเอียด
M46709-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi30Lสนับสนุนราย ละเอียด
M46710-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi3สนับสนุนราย ละเอียด
M63436-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi30Zสนับสนุนราย ละเอียด
M46720-xxxชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi3สนับสนุนราย ละเอียด
M36952-xxxบอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBv7สนับสนุนราย ละเอียด
M63355-xxxบอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBi70Zสนับสนุนราย ละเอียด
M46422-xxxบอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBi7สนับสนุนราย ละเอียด
M46423-xxxบอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBv5สนับสนุนราย ละเอียด
M63398-xxxบอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBi50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M46425-xxxบอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBi5สนับสนุนราย ละเอียด
M63410-xxxบอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBi30Zสนับสนุนราย ละเอียด
M36953-xxxบอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBi3สนับสนุนราย ละเอียด
M36953-xxxบอร์ด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSBi3สนับสนุนราย ละเอียด
M45201-xxxชุด Intel® NUC 12 Enthusiast NUC12SNKi72สนับสนุนราย ละเอียด
M78939-xxxมินิพีซี Intel® NUC 12 Enthusiast NUC12SNKi72VAUสนับสนุนราย ละเอียด
M45201-xxxมินิพีซี Intel® NUC 12 Enthusiast NUC12SNKi72VA1สนับสนุนราย ละเอียด

 

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core เจนเนอเรชั่น 11
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
M26264-xxxชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTMi7สนับสนุนราย ละเอียด
M26263-xxxชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTMi9สนับสนุนราย ละเอียด
M26149-xxxชุด Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7Cสนับสนุนราย ละเอียด
M26147-xxxมินิพีซี Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7CAAสนับสนุนราย ละเอียด
M15513-xxxชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi7สนับสนุนราย ละเอียด
M15532-xxxชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAKi7สนับสนุนราย ละเอียด
M21011-xxxมินิพีซี Intel® NUC 11 Performance NUC11PAQi70WAสนับสนุนราย ละเอียด
M15533-xxxชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi5สนับสนุนราย ละเอียด
M15551-xxxชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAKi5สนับสนุนราย ละเอียด
K90634-xxxมินิพีซี Intel® NUC 11 Performance NUC11PAQi50WAสนับสนุนราย ละเอียด
M11791-xxxชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi3สนับสนุนราย ละเอียด
M15611-xxxชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAKi3สนับสนุนราย ละเอียด
M68291-xxxชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi70Zสนับสนุนราย ละเอียด
M68302-xxxชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M68306-xxxชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi30Zสนับสนุนราย ละเอียด
M11910-xxxมินิพีซี Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7สนับสนุนราย ละเอียด
M11918-xxxมินิพีซี Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5สนับสนุนราย ละเอียด
K87767-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7สนับสนุนราย ละเอียด
M11917-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5สนับสนุนราย ละเอียด
M11911-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi7สนับสนุนราย ละเอียด
M11922-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi5สนับสนุนราย ละเอียด
M11929-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi3สนับสนุนราย ละเอียด
M61245-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi30Zสนับสนุนราย ละเอียด
M61246-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30Zสนับสนุนราย ละเอียด
M61234-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M61244-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M64202-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M61240-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi70Zสนับสนุนราย ละเอียด
M61242-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Zสนับสนุนราย ละเอียด
K87762-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv70Lสนับสนุนราย ละเอียด
K87768-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7สนับสนุนราย ละเอียด
M11920-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv50Lสนับสนุนราย ละเอียด
M11919-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5สนับสนุนราย ละเอียด
M11915-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Qสนับสนุนราย ละเอียด
M11913-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Lสนับสนุนราย ละเอียด
M14399-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi7สนับสนุนราย ละเอียด
M11927-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50Wสนับสนุนราย ละเอียด
M11926-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50Lสนับสนุนราย ละเอียด
M11924-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi5สนับสนุนราย ละเอียด
M11932-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30Pสนับสนุนราย ละเอียด
M13708-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30Lสนับสนุนราย ละเอียด
M11930-xxxชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi3สนับสนุนราย ละเอียด
K87766-xxxบอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv7สนับสนุนราย ละเอียด
M11900-xxxบอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv5สนับสนุนราย ละเอียด
M11895-xxxบอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi7สนับสนุนราย ละเอียด
M11904-xxxบอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi5สนับสนุนราย ละเอียด
M11908-xxxบอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi3สนับสนุนราย ละเอียด
M61239-xxxบอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi30Zสนับสนุนราย ละเอียด
M61235-xxxบอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi50Zสนับสนุนราย ละเอียด
M61234-xxxบอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi70Zสนับสนุนราย ละเอียด
Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core เจนเนอเรชั่น 10
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
K61359-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNKสนับสนุนราย ละเอียด
M38061-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNKNสนับสนุนราย ละเอียด
K61356-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNHFสนับสนุนราย ละเอียด
K61355-xxxมินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNHJAสนับสนุนราย ละเอียด
K61343-xxx
K61346-xxx (FNH6)
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNHสนับสนุนราย ละเอียด
M38025-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNHNสนับสนุนราย ละเอียด
K61341-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNKPสนับสนุนราย ละเอียด
K61340-xxxมินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNKPAสนับสนุนราย ละเอียด
K61339-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNKสนับสนุนราย ละเอียด
M38023-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNKNสนับสนุนราย ละเอียด
K61174-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHFสนับสนุนราย ละเอียด
K61173-xxxมินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHCAสนับสนุนราย ละเอียด
K61172-xxxมินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHJAสนับสนุนราย ละเอียด
K61169-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHJสนับสนุนราย ละเอียด
K61160-xxx
K61167-xxx (FNH6)
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHสนับสนุนราย ละเอียด
M38014-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHNสนับสนุนราย ละเอียด
K61159-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNKPสนับสนุนราย ละเอียด
K61157-xxxมินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNKPAสนับสนุนราย ละเอียด
K61156-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNKสนับสนุนราย ละเอียด
M38013-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNKNสนับสนุนราย ละเอียด
K61086-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNHCสนับสนุนราย ละเอียด
K61084-xxxมินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNHJAสนับสนุนราย ละเอียด
K61083-xxxมินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNHAAสนับสนุนราย ละเอียด
K61081-xxx
K61082-xxx (FNH6)
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNHสนับสนุนราย ละเอียด
M38010-xxxชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNHสนับสนุนราย ละเอียด

 

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 9
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
K49246-xxxชุด Intel® NUC NUC9i5QNXสนับสนุนราย ละเอียด
K49244-xxxชุด Intel® NUC NUC9i7QNXสนับสนุนราย ละเอียด
K49242-xxxชุด Intel® NUC NUC9i9QNXสนับสนุนราย ละเอียด
K47174-xxxชุด Intel® NUC NUC9V7QNXสนับสนุนราย ละเอียด
K47173-xxxชุด Intel® NUC NUC9VXQNXสนับสนุนราย ละเอียด

 

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 8
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
K65850-xxxชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNKสนับสนุนราย ละเอียด
K66019-xxxชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNHสนับสนุนราย ละเอียด
K66017-xxxชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNKสนับสนุนราย ละเอียด
K66015-xxxชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNHราย ละเอียด
K60013-xxxชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNHราย ละเอียด
K60007-xxxชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNKสนับสนุนราย ละเอียด
K60000-xxxบอร์ด Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNBสนับสนุนราย ละเอียด
K59997-xxxบอร์ด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNBสนับสนุนราย ละเอียด
K59971-xxxบอร์ด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNBสนับสนุนราย ละเอียด
K54164-xxxชุด Intel® NUC NUC8i7BEKสนับสนุนราย ละเอียด
K47349-xxxชุด Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i7INHPสนับสนุนราย ละเอียด
K47348-xxxมินิพีซี Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i7INHPAสนับสนุนราย ละเอียด
K47347-xxxชุด Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i7INHZสนับสนุนราย ละเอียด
K47344-xxxชุด Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i7INHXสนับสนุนราย ละเอียด
K47343-xxxชุด Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i5INHPสนับสนุนราย ละเอียด
K47340-xxxมินิพีซี Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i5INHPAสนับสนุนราย ละเอียด
K47339-xxxIntel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i5INHXสนับสนุนราย ละเอียด
K32887-xxxIntel® NUC 8 Home NUC8i3BEHFAสนับสนุนราย ละเอียด
K32878-xxxIntel® NUC 8 Home NUC8i5BEHFAสนับสนุนราย ละเอียด
K32864-xxxIntel® NUC 8 Home NUC8i5BEKPAสนับสนุนราย ละเอียด
K32822-xxxIntel® NUC 8 Enthusiast NUC8i7BEKQAสนับสนุนราย ละเอียด
K32821-xxxIntel® NUC 8 Enthusiast NUC8i7BEHGAสนับสนุนราย ละเอียด
K29939-xxxมินิพีซี Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i7INHJAสนับสนุนราย ละเอียด
K29938-xxxมินิพีซี Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i5INHJAสนับสนุนราย ละเอียด
K23678-xxxIntel® NUC 8 Enthusiast NUC8i7HVKVAWสนับสนุนราย ละเอียด
K22509-xxxIntel® NUC 8 Business NUC8i7HNKQCสนับสนุนราย ละเอียด
K22508-xxxIntel® NUC 8 Enthusiast NUC8i7HVKVAสนับสนุนราย ละเอียด
J85489-xxxชุด Intel® NUC NUC7i7DNHEสนับสนุนราย ละเอียด
J85069-xxx (DNKE)
J85121-xxx (DNK1E)
J85124-xxx (DNK2E)
J85377-xxx (DNK3E)
J85378-xxx (DNK4E)
J85379-xxx (DNK7E)
J85398-xxx (DNK9E)
ชุด Intel® NUC NUC7i7DNKEสนับสนุนราย ละเอียด
J83500-xxxIntel® NUC Board NUC7i7DNBEสนับสนุนราย ละเอียด
J72992-xxxชุด Intel® NUC NUC8i7BEHสนับสนุนราย ละเอียด
J72753-xxxชุด Intel® NUC NUC8i3BEHสนับสนุนราย ละเอียด
J72748-xxxชุด Intel® NUC NUC8i3BEKสนับสนุนราย ละเอียด
J72747-xxxชุด Intel® NUC NUC8i5BEHสนับสนุนราย ละเอียด
J72742-xxxชุด Intel® NUC NUC8i5BEKสนับสนุนราย ละเอียด
J71486-xxxชุด Intel® NUC NUC8i7HNKสนับสนุนราย ละเอียด
J71485-xxxชุด Intel® NUC NUC8i7HVKสนับสนุนราย ละเอียด
J69953-xxxIntel® NUC 8 Home NUC8i3CYSNสนับสนุนราย ละเอียด
J69933-xxxIntel® NUC 8 Home NUC8i3CYSMสนับสนุนราย ละเอียด

 

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
K12110-xxx

Intel® NUC 7 Business NUC7i5DNKPC
Intel® NUC 7 Business NUC7i5DNKPU

การสนับสนุน (DNKPC)

การสนับสนุน (DNKPU)

ข้อมูลจําเพาะ (DNKPC)

ข้อมูลจําเพาะ (DNKPU)

K12109-xxxIntel® NUC 7 Business NUC7i3DNKTCสนับสนุนราย ละเอียด
K12108-xxxIntel® NUC 7 Business NUC7i3DNHNCสนับสนุนราย ละเอียด
J79521-xxx (BNKP)
J79534-xxx (BNKPR)
J79544-xxx (BNKPL)
Intel® NUC 7 Home NUC7i5BNKPสนับสนุนราย ละเอียด
J79498-xxx (BNKQ)
J79501-xxx (BNKQR)
J79519-xxx (BNKQL)
Intel® NUC 7 Enthusiast NUC7i7BNKQสนับสนุนราย ละเอียด
J72865-xxx
J63106-xxx
ชุด Intel® NUC NUC7i5DNKEสนับสนุนราย ละเอียด
J69982-xxx (BNHXF)
J69985-xxx (BNHXFL)
Intel® NUC 7 Home NUC7i3BNHXFสนับสนุนราย ละเอียด
J69978-xxx (BNHXF)
J69980-xxx (BNHXFL)
Intel® NUC 7 Home NUC7i5BNHXFสนับสนุนราย ละเอียด
J69975-xxx (BNHXG)
J69977-xxx (BNHXGL)
Intel® NUC 7 Enthusiast NUC7i7BNHXGสนับสนุนราย ละเอียด
J57828-xxx
J63107-xxx
J71739-xxx
ชุด Intel® NUC NUC7i5DNHEสนับสนุนราย ละเอียด
J57829-xxx
J63083-xxx
ชุด Intel® NUC NUC7i3DNKEสนับสนุนราย ละเอียด
J57830-xxx
J63092-xxx
ชุด Intel® NUC NUC7i3DNHEสนับสนุนราย ละเอียด
J31146-xxx (BNHR)
J31153-xxx (BNH)
J31155-xxx (BNHL)
ชุด Intel® NUC NUC7i7BNHสนับสนุนราย ละเอียด
J59452-xxx (BNHX1)
J61751-xxx (BNHX1L)
ชุด Intel® NUC NUC7i7BNHX1 พร้อมหน่วยความจําIntel® Optane™สนับสนุนราย ละเอียด
J31159-xxx (BNK)
J31160-xxx (BNKL
ชุด Intel® NUC NUC7i5BNKสนับสนุนราย ละเอียด
J31169-xxx (BNH)
J31170-xxx (BNHL)
ชุด Intel® NUC NUC7i5BNHสนับสนุนราย ละเอียด
J31169-xxx (BNH)
J31170-xxx (BNHL)
ชุด Intel® NUC NUC7i5BNHX1 พร้อมหน่วยความจําIntel® Optane™สนับสนุนราย ละเอียด
J31188-xxx (BNK)
J50876-xxx (BNKL)
ชุด Intel® NUC NUC7i3BNKสนับสนุนราย ละเอียด
J31187-xxx (BNHR)
J31184-xxx (BNH)
J31191-xxx (BNH)
J50874-xxx (BNHL)
ชุด Intel® NUC NUC7i3BNHสนับสนุนราย ละเอียด
J59435-xxx (BHNX1)
J61817-xxx (BNHX1L)
ชุด Intel® NUC NUC7i3BNHX1 พร้อมหน่วยความจําIntel® Optane™สนับสนุนราย ละเอียด
J57626-xxx (DNBE)
J63721-xxx (DNBEL)
Intel® NUC Board NUC7i5DNBEสนับสนุนราย ละเอียด
J57625-xxxIntel® NUC Board NUC7i3DNBEสนับสนุนราย ละเอียด

  

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6
หมายเลข SA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
H90754-xxx (KYK)
H90755-xxx (KYK1)
H90756-xxx (KYK2)
H90757-xxx (KYK3)
H90758-xxx (KYK4)
ชุด Intel® NUC NUC6i7KYKสนับสนุนราย ละเอียด
H87090-xxx (SYH)
H96271-xxx (SYHR)
H95047-xxx (SYHL)
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYHสนับสนุนราย ละเอียด
H87089-xxx (SYK)
H96269-xxx (SYKR)
H95046-xxx (SYKL)
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYKสนับสนุนราย ละเอียด
H87086-xxx (SYH)
H96258-xxx (SYHR)
H95045-xxx (SYHL)
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYHสนับสนุนราย ละเอียด
H87085-xxx (SYK)
H96256-xxx (SYKR)
H95044-xxx (SYKL)
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYKสนับสนุนราย ละเอียด

 

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 5
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
K44991-xxxชุด Intel® NUC NUC5i5RYHSสนับสนุนราย ละเอียด
K23918-xxxชุด Intel® NUC NUC5i3RYHSสนับสนุนราย ละเอียด
K23903-xxxชุด Intel® NUC NUC5i3RYHSNสนับสนุนราย ละเอียด
H73775-xxxชุด Intel® NUC NUC5i7RYHสนับสนุนราย ละเอียด
H52443-xxxชุด Intel® NUC NUC5i3MYHEสนับสนุนราย ละเอียด
H47797-xxxIntel® NUC Board NUC5i5MYBEสนับสนุนราย ละเอียด
H47796-xxxชุด Intel® NUC NUC5i5MYHEสนับสนุนราย ละเอียด
H47781-xxxIntel® NUC Board NUC5i3MYBEสนับสนุนราย ละเอียด
H41221-xxxชุด Intel® NUC NUC5i3RYKสนับสนุนราย ละเอียด
H41220-xxxชุด Intel® NUC NUC5i3RYHสนับสนุนราย ละเอียด
H41219-xxxชุด Intel® NUC NUC5i5RYHสนับสนุนราย ละเอียด
H41218-xxxชุด Intel® NUC NUC5i5RYKสนับสนุนราย ละเอียด

 

Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Celeron® หรือ Atom®
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
M53054-xxxมินิพีซี Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKC2สนับสนุนราย ละเอียด
M49846-xxxชุด Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKPEสนับสนุนราย ละเอียด
M39963-xxxชุด Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKPEสนับสนุนราย ละเอียด
M53052-xxxชุด Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKC4สนับสนุนราย ละเอียด
M39964-xxxชุด Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKC4สนับสนุนราย ละเอียด
M53060-xxxชุด Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKC2สนับสนุนราย ละเอียด
M39965-xxxชุด Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKC2สนับสนุนราย ละเอียด
M62467-2xxบอร์ดสําคัญ Intel® NUC 11 - NUC11ATBC4สนับสนุนราย ละเอียด
K44798-xxxชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKRสนับสนุนราย ละเอียด
M36823-xxxชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKRNสนับสนุนราย ละเอียด
K44767-xxxIntel® NUC Board NUC8CCHBสนับสนุนราย ละเอียด
M36820-xxxIntel® NUC Board NUC8CCHBNสนับสนุนราย ละเอียด
J67993-xxx (SAL1, SAL2, SAL3, SAL4)
J67994-xxx (SAL)
Intel® NUC 7 Essential NUC7CJYSALสนับสนุนราย ละเอียด
M37347-xxxIntel® NUC 7 Essential NUC7CJYSAMNสนับสนุนราย ละเอียด
J67992-xxxชุด Intel® NUC NUC7PJYHสนับสนุนราย ละเอียด
M37320-xxxชุด Intel® NUC NUC7PJYHNสนับสนุนราย ละเอียด
J67971-xxxชุด Intel® NUC NUC7CJYHสนับสนุนราย ละเอียด
M37042-xxxชุด Intel® NUC NUC7CJYHNสนับสนุนราย ละเอียด
J26848-xxx (AYSAJR)
J26847-xxx (AYSAJ)
J26849-xxx (AYSAJL)
ชุด Intel® NUC NUC6CAYSสนับสนุนราย ละเอียด
J26844-xxx (AYHR)
J26843-xxx (AYH)
J26845-xxx (AYHL)
ชุด Intel® NUC NUC6CAYHสนับสนุนราย ละเอียด
H86845-xxx (GYHOAJR)
H78168-xxx (GYHOAJ)
H95036-xxx (GYHOAJL)
ชุด Intel® NUC NUC5PGYHสนับสนุนราย ละเอียด
H76559-xxxชุด Intel® NUC NUC5PPYHสนับสนุนราย ละเอียด
H74562-xxxชุด Intel® NUC NUC5CPYHสนับสนุนราย ละเอียด
H27002-xxxชุด INTEL® NUC DE3815TYKHEสนับสนุนราย ละเอียด
H26998-xxxIntel® NUC Board DE3815TYBEสนับสนุนราย ละเอียด
H22962-xxxชุด Intel® NUC DN2820FYKHสนับสนุนราย ละเอียด

 

Intel® NUC รุ่นเก่า
หมายเลข SA หรือ AA
(Stocking ID)
รุ่น Intel NUCลิงก์ไปยังเว็บไซต์สนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลจําเพาะ
H25101-xxx (WYKH)
H26245-xxx (WYKH1)
H26246-xxx (WYKH2)
H26247-xxx (WYKH3)
ชุด Intel® NUC D54250WYKHสนับสนุนราย ละเอียด
H25115-xxx (WYKH)
H26248-xxx (WYKH1)
H26249-xxx (WYKH2)
H26250-xxx (WYKH3)
ชุด Intel® NUC D34010WYKHสนับสนุนราย ละเอียด
H14767-xxxชุด Intel® NUC D34010WYKสนับสนุนราย ละเอียด
H14752-xxxชุด Intel® NUC D54250WYKสนับสนุนราย ละเอียด
H10106-xxx
G87963-xxx
ชุด Intel® NUC DC53427HYEสนับสนุนราย ละเอียด
G99257-xxxIntel® NUC Board D34010WYBสนับสนุนราย ละเอียด
G99254-xxxIntel® NUC Board D54250WYBสนับสนุนราย ละเอียด
G87790-xxxIntel® NUC Board D53427RKEสนับสนุนราย ละเอียด
G80888-xxxชุด Intel® NUC DCCP847DYEสนับสนุนราย ละเอียด
G80097-xxx
H15917-xxx
ชุด Intel® NUC DC3217IYEสนับสนุนราย ละเอียด
G80090-xxxชุด Intel® NUC DC3217BYสนับสนุนราย ละเอียด
G79416-xxxIntel® NUC Board DCP847SKEสนับสนุนราย ละเอียด
G69977-xxxIntel® NUC Board D33217CKสนับสนุนราย ละเอียด
G69901-xxxIntel® NUC Board D33217GKEสนับสนุนราย ละเอียด
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
ข้อมูลรหัสผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® NUC และ Intel® Compute Stick