ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel Integrated RAID Module RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 RMS3HC080 และ Intel RAID Controller RS3DC080 RS3DC040 RS3SC008 RS3MC044 RS3WC080

14579
9/13/2019

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Windows สําหรับคุณสมบัติเต็มรูปแบบ (MR) และระดับเริ่มต้น (iMR) 12Gbs Intel RAID Controllers

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 8.1*, Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • ขนาด: 2.5 MB
 • SHA1: 9D5ACEF098CDF786574C934F860D113D7BFD7FE9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Windows สําหรับ Intel RAID คอนโทรลเลอร์ 12Gbs ต่อไปนี้:

 • คุณสมบัติเต็มรูปแบบ (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 RMS3CC040 RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3DC080 RS3DC040 RS3SC008 RS3MC044
 • ระดับเริ่มต้น (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3WC080

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = 6.714.18.00
ระบบปฏิบัติการ(OS) ที่รองรับ = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; Windows 10, 8.1, 8
หมายเหตุ: สําหรับความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ ให้ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

โน้ต: Intel แนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ Intel RAID Controller เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่พร้อมใช้งาน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้