เครื่องมือการเขียนโปรแกรม Intel® FPGA

โซลูชันฮาร์ดแวร์ในการเขียนโปรแกรมและกําหนดค่า Intel FPGAs และตัวเลือกฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่สําหรับการเขียนโปรแกรมและการกําหนดค่า Intel FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้