สายเคเบิลดาวน์โหลด

สายเคเบิลดาวน์โหลด Intel® FPGA มีให้ใช้งานในการกำหนดค่า Intel® FPGA ใหม่ในวงจร สายเคเบิลดาวน์โหลดยังมีให้สำหรับการเขียนโปรแกรมแฟลชบนชิปภายในอุปกรณ์ซีรีส์ MAX®

ด้วยสายเคเบิลดาวน์โหลด Intel® FPGA การออกแบบที่เปลี่ยนแปลงสามารถดาวน์โหลดมาที่อุปกรณ์ได้โดยตรง การสร้างต้นแบบก็ง่ายดาย และวัฏจักรการออกแบบหลายๆ รอบสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกันด้วยความรวดเร็ว ดูตาราง 1 สำหรับสายเคเบิลดาวน์โหลดที่มีให้

สายเคเบิลดาวน์โหลด

ตาราง 1 สายเคเบิลดาวน์โหลดที่รองรับในตอนนี้

สั่งซื้อออนไลน์หรืออ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับแต่ละสายเคเบิลดาวน์โหลด

เอฟพีจีเอ Intel® สายเคเบิลพอร์ตแบบขนาน

 • แต่เดิมนั้น ByteBlaster* II ช่วยให้พีซีทำการกำหนดค่าหรือเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ Intel® FPGA สายเคเบิลดาวน์โหลดจะขับเคลื่อนข้อมูลการกำหนดค่าหรือการเขียนโปรแกรมโดยใช้พอร์ตเครื่องพิมพ์แบบขนานตามมาตรฐานจากพีซี
 • คู่มือผู้ใช้สายเคเบิลดาวน์โหลด BitBlaster* II (PDF)
สั่งซื้อออนไลน์ ›

เอฟพีจีเอ Intel® สายเคเบิลดาวน์โหลด

 • แต่เดิมนั้น USB-Blaster ขับเคลื่อนข้อมูลการกำหนดค่าหรือการเขียนโปรแกรมจากพีซี เพื่อกำหนดค่าหรือเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ Intel® FPGA
 • ตรงตามข้อกำหนดของ RoHS และ USB Full-Speed
 • รองรับพอร์ตพีซี Full-Speed USB มาตรฐาน
 • คู่มือผู้ใช้สายเคเบิลดาวน์โหลด USB-Blaster (PDF)
สั่งซื้อออนไลน์ ›

เอฟพีจีเอ Intel® II สายเคเบิลดาวน์โหลด

 • แต่เดิมนั้น USB-Blaster II ปฏิบัติใช้โปรโตคอล USB 2.0 ความเร็วสูงที่รวดเร็วกว่า เพื่อขับเคลื่อนข้อมูลการกำหนดค่าหรือการเขียนโปรแกรมจากพีซี เพื่อกำหนดค่าหรือเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ Intel® FPGA
 • ตรงตามข้อกำหนดของ RoHS และ USB Hi-Speed (USB 2.0)
 • รองรับพอร์ตพีซี USB มาตรฐาน
 • คู่มือผู้ใช้สายเคเบิลดาวน์โหลด USB-Blaster II (PDF)
สั่งซื้อออนไลน์ ›

เอฟพีจีเอ Intel® สายเคเบิล Ethernet

 • แต่เดิมนั้น EthernetBlaster II ช่วยให้ข้อมูลการกำหนดค่าและการเขียนโปรแกรมจากเครือข่ายอีเทอร์เน็ตสามารถกำหนดค่าหรือเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ Intel® FPGA ได้จากระยะไกล
 • ตรงตามข้อกำหนดของ RoHS
 • รองรับพอร์ตเครือข่ายอีเทอร์เน็ตมาตรฐานด้วยขั้วต่อ RJ-45
 • คู่มือผู้ใช้สายเคเบิลดาวน์โหลด EthernetBlaster II (PDF)
สั่งซื้อออนไลน์ ›

สายเคเบิลดาวน์โหลด BitBlaster*, ByteBlaster*, ByteBlasterMV*, EthernetBlaster* และ MasterBlaster* ล้วนถือว่าตกรุ่นแล้ว และ Intel ไม่ได้ทำการจำหน่ายอีกต่อไป

ความเข้ากันของสายเคเบิล-อุปกรณ์

ตาราง 2 แสดงรายการการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับแต่ละสายเคเบิลดาวน์โหลด

ตาราง 2 การเปรียบเทียบการสนับสนุนอุปกรณ์

Intel® FPGA Parallel Port Cable, Intel® FPGA Download Cable, Intel® FPGA Download Cable II, และ Intel® FPGA Ethernet Cable ต่างรองรับรายการต่อไปนี้:
ซีรีส์ Intel® Stratix® FPGA
ซีรีส์ Intel® Cyclone® FPGA
ซีรีส์ Intel® Arria® FPGA

Intel® MAX®

 • อุปกรณ์ Intel® MAX® 10
 • อุปกรณ์ MAX® II
 • อุปกรณ์ MAX® 7000A
อุปกรณ์การกำหนดค่าแบบอนุกรม
อุปกรณ์การกำหนดค่าแบบปรับปรุง