ศูนย์สนับสนุนการเขียนโปรแกรม

ศูนย์การเขียนโปรแกรมให้คําอธิบายเกี่ยวกับโซลูชันการตั้งโปรแกรมสําหรับ Intel® FPGA ที่ตั้งโปรแกรมได้ MAX® II, MAX® 3000A, MAX® 7000 และอุปกรณ์กําหนดค่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้