ซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรม FPGA ® Intel

อุปกรณ์

ซอฟต์แวร์อินเทลควอตัสไพร์ม

ซอฟต์แวร์ MAX +PLUS II

อินเทล® สตา® แฟมิลี่

อินเทล® ไซโคลน® ครอบครัว

ปรอท

เอซีเอ็กซ์ 1K

เอเพ็กซ์ 2

เอเพ็กซ์ 20K

เอเพ็กซ์ 20KE

เอเพ็กซ์ 20KC

เฟล็กซ์ 10K

1

เฟล็กซ์ 10KA

FLEX 10KE

2

เฟล็กซ์ 8000

เฟล็กซ์ 6000

แม็กซ์® II

สูงสุด 9000

สูงสุด 7000A

สูงสุด 7000B

สูงสุด 7000 วินาที

สูงสุด 3000A

Excalibur

อุปกรณ์การกําหนดค่าอนุกรม

อุปกรณ์การกําหนดค่าขั้นสูง

3

3

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้