ศูนย์สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088287

02/08/2022

วิธีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ลงในซ็อกเก็ต LGA3647

 

วิธีการใช้ Thermal Interface Material (TIM) ในซ็อกเก็ต LGA3647 สําหรับโปรเซสเซอร์ Xeon®

 

การเปรียบเทียบคุณสมบัติสําหรับโปรเซสเซอร์ Xeon®