ศูนย์สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088287

17/05/2023

วิธีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ลงในซ็อกเก็ต LGA3647

วิธีการใช้ Thermal Interface Material (TIM) ในซ็อกเก็ต LGA3647 สําหรับโปรเซสเซอร์ Xeon®

การเปรียบเทียบคุณสมบัติสําหรับโปรเซสเซอร์ Xeon®