การรับประกันฮาร์ดแวร์อายุการใช้งานที่จำกัดสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีก

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007227

28/01/2020

การเปลี่ยนแปลงรับประกันที่มีผลบังคับใช้1มกราคม๒๐๑๘
อะแดปเตอร์ Intel ที่เลิกผลิตแล้วจะทำตามระยะเวลาการรับประกัน5ปีนับจากวันที่มีการประกาศผลการสิ้นสุดอายุหรือยุติการผลิตของ Intel  อะแดปเตอร์ที่ยกเลิกการผลิตที่กำลังตกอยู่นอกช่วงเวลา5ปีไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันอีกต่อไป  การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูก retroactive สำหรับอะแดปเตอร์ Intel ทั้งหมด

ทำตามลิงค์นี้เพื่อดูรายชื่อของอะแดปเตอร์ Intel ที่เลิกผลิตทั้งหมดที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน5ปีและไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน: รายชื่ออะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีกที่ยกเลิกการผลิต

อะแดปเตอร์ Intel ที่ยังคงใช้งานอยู่และการจัดส่งจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบจำกัด

หมาย เหตุหากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลียการรับประกันนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ
ไปที่ ออสเตรเลียจำกัดอายุการรับประกันของฮาร์ดแวร์ เพื่อดูการรับประกันแบบจำกัดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในออสเตรเลีย


ฉันNTEL®ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันการสนับสนุนและบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันการสนับสนุนและบริการ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ") จะควบคุมการรับประกันและบริการสนับสนุนที่ Intel ให้กับผู้ใช้ปลายทางเดิม ("ลูกค้า") ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Intel® Adapter ("ผลิตภัณฑ์") โดยตรงจาก Intel Corporation ("Intel") หรือจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตหรือผู้แทนจำหน่ายของ Intel® หากไม่เห็นด้วยกับการเขียนโดย Intel คำขอใดๆจากลูกค้าสำหรับการรับประกันและบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์จะได้รับการยอมรับเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้โดยไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่มีอยู่ในหรืออ้างอิงในใบสั่งซื้อของลูกค้าที่พิมพ์ล่วงหน้าหรือเอกสารคำสั่งซื้อที่คล้ายคลึงกัน ยกเว้นตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้, ข้อตกลงการซื้อของผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายหรือในกรณีที่ไม่มีเอกสารดังกล่าวข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel อยู่ที่ /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html จะควบคุมการรับประกันและบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ Intel และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเหล่านี้รวมถึงไม่จำกัดสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันและบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเองที่ซื้อโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก Intel

การรับประกันฮาร์ดแวร์อายุการใช้งานที่จำกัดสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีก

การรับประกันของ intel จำกัดอยู่ที่5ปีนับจากวันที่ทำการประกาศผลการสิ้นสุดอายุของ Intel หรือยุติการผลิตของผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์

Intel ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่เจ้าของเดิมที่ผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ที่จัดส่งในแพคเกจนี้จะเป็นอิสระจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์หากมีความเสียหายในกระบวนการติดตั้งหรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
การรับประกันอยู่ในระหว่างการรับประกันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงโฆษณาโดยนัยหรือตามกฎหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันใดๆจากการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาความเหมาะสมและการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอข้อมูลจำเพาะหรือตัวอย่างใดๆ
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ที่เสียหายโดยการละเมิดอุบัติเหตุการทำงานผิดพลาดละเลยการเปลี่ยนแปลงการซ่อมแซมภัยพิบัติการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือการทดสอบที่ไม่เหมาะสม หากพบว่าผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ชำรุด, Intel, ตัวเลือกนั้นจะแทนที่หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างหรือคืนเงินราคาซื้อของคุณที่คุณส่งมอบผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์พร้อมกับหมายเลขการส่งคืนวัสดุ (RMA) (ดูด้านล่าง) พร้อมกับหลักฐานการซื้อ (หากไม่ได้ลงทะเบียน) ให้ไปยังตัวแทนจำหน่ายจากผู้ที่คุณ หากคุณจัดส่งผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์คุณจะต้องถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหรือขาดทุนในการส่งต่อ คุณต้องใช้คอนเทนเนอร์เดิม (หรือเทียบเท่า) และชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า
Intel อาจแทนที่หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ที่มีส่วนประกอบใหม่หรือใหม่และผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์หรือส่วนที่ถูกแทนที่ด้วย Intel จะกลายเป็นทรัพย์สินของ Intel ผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนจะถูกส่งคืนให้คุณที่ระดับการแก้ไขเดียวกันตามที่ได้รับหรือสูงกว่าที่ตัวเลือกของ Intel Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการแทนที่ผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ที่ไม่ได้ยกเลิกด้วยผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์รุ่นปัจจุบันที่เทียบเท่า

การรับประกันการคืนเงิน Intel® Adapter (เฉพาะอเมริกาเหนือเท่านั้น)
Intel ต้องการให้คุณพอใจกับผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ Intel ที่คุณซื้อไว้อย่างสมบูรณ์ เมื่อใดก็ได้ภายใน๙๐ (๙๐) วันที่ซื้อคุณสามารถส่งคืนอะแดปเตอร์ Intel ของคุณไปยังสถานที่เดิมของการซื้อสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวนของราคาซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ ผู้ค้าปลีกและผู้แทนจำหน่ายตามลำดับการยอมรับผลตอบแทนและการคืนเงินกลับไปยังลูกค้าของพวกเขาอาจส่งคืนอะแดปเตอร์ Intel ไปยังสถานที่ที่คุณต้องการซื้อเดิม Intel รับประกันว่าจะยอมรับผลตอบแทนภายใต้นโยบายนี้และคืนเงินราคาซื้อเดิมให้แก่ลูกค้าที่ซื้อโดยตรงจาก Intel

ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบและการเยียวยา
ความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของ INTEL จะจำกัดความเสียหายที่วัดโดยตรง ในกรณีที่ INTEL ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายทางอ้อมหรือเก็งกำไร (รวมถึงโดยไม่จำกัดความเสียหายที่กล่าวถึงความเป็นผลความเป็นไปได้และความเสียหายพิเศษ) ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อการสูญเสียการใช้การหยุดชะงักธุรกิจการสูญเสียความนิยมและการ โดยไม่ว่า INTEL จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ โดยไม่สนใจที่กล่าวถึงความรับผิดชอบทั้งหมดของ INTEL สำหรับการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่เกินราคาที่จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ ข้อจำกัดเหล่านี้เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตั้งค่าราคาผลิตภัณฑ์ INTEL ไม่ได้สันนิษฐานว่าจะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามที่มีหนี้สินอื่นใด
บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อจำกัดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือตามความเป็นจริงดังนั้นข้อจำกัดด้านบนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

แอพพลิเคชั่นการควบคุมที่สำคัญ
Intel ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ในแอพพลิเคชั่นการควบคุมที่สำคัญ (รวมถึงตัวอย่างเช่นระบบควบคุมพลังงานความปลอดภัยหรือการดูแลสุขภาพ, ระบบการควบคุมพลังงานนิวเคลียร์, หรือระบบควบคุมการจราจรทางอากาศหรือภาคพื้นดิน) โดย Licensee หรือ Sublicensees และการใช้งานดังกล่าวจะมีความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมด Licensee ตกลงที่จะปกป้องการชดใช้และถือว่าไม่มีอันตรายจาก Intel และการอ้างสิทธิ์ใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ในแอปพลิเคชันดังกล่าวโดย Licensee หรือ Sublicensees

ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์จะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันของฮาร์ดแวร์ตามที่อธิบายไว้ด้านบน ดูข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันซอฟต์แวร์ใดๆ

ส่งคำขอ RMA
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การรับประกันฮาร์ดแวร์อายุการใช้งานที่จำกัดสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีก
คำถามที่ถามบ่อย Intel® Ethernet เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรับประกันสำหรับอะแดปเตอร์
รายชื่ออะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีกที่ยกเลิกการผลิต
การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์ & สายไฟเบอร์ออพติก Intel® Ethernet