รายการอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกที่เลิกผลิตแล้ว

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000026530

26/03/2021

รายการนี้ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกทั้งหมดที่เลิกผลิตแล้ว อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ที่เลิกผลิตแล้วจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี นับจากวันที่ Intel ประกาศการสิ้นสุดอายุหรือการเลิกผลิต อะแดปเตอร์ที่เลิกผลิตแล้ว ซึ่งไม่ได้อยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 5 ปีจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลย้อนหลังกับอะแดปเตอร์ Intel® ทั้งหมด

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกที่เลิกผลิตแล้ว

รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ PBA อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปีหรือไม่ สถานะ
E1G44HF อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I340-F4 E97466 ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E1G44HFBLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I340-F4 E97466 ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520QDA1 Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1 H16228  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9402PF อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual Port D53756 ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9402PFBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual Port D53756 ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9404PTLBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP Svr D64202 ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9404PTL อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP Svr D64202 ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9402PT อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port D50868 ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9402PTBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port D50868 ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E1G42EF อแดปเตอร์ Intel® Gigabit EF Dual Port Srvr E31745  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E1G42EFBLK อแดปเตอร์ Intel® Gigabit EF Dual Port Srvr E31745  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X540T2BP อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X540-T2 G60881  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X540T2BPBLK อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X540-T2 G60881  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520LR2BPL อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-LR2 G60880  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520LR2BP อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-LR2 G94536  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520SR2BPL อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-SR2 G60880  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520SR2BPLBLK อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-SR2 G60880  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520SR2BP อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-SR2 G94536  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520SR2BPBLK อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-SR2 G94536  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
I350T2 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-T2 G15138  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
I350T2BLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-T2 G15138  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
I350T4 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-T4 G15139  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
I350T4BLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-T4 G15139  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E10G81GF2SR อะแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr SFP+ SR E96710  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E10G81G2P อะแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr DA E93188  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E10G42BT อะแดปเซิร์ฟเวอร์ Ethernet Intel® X520-T2 E95990  ใช่ อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E10G81GT2CX4 อะแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr CX4 E94185  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPX9502CX4 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel®10 Gigabit CX4 Dual Port  E37623  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
E10G41AT2 Intel® 10 Gigabit AT2 Server Adapter E73052  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490MT Intel® PRO/1000 MT Server Adapter C36840  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490MTBLK5 Intel® PRO/1000 MT Server Adapter C36840  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8494GT อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 GT Quad Port Svr D35392  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8494GTBLK อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 GT Quad Port Svr D35392  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
E10G42AFDA Intel® 10 Gigabit AF DA Dual Port Server Adapter  E37002  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8492MT Intel® PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter C41421  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8492MTBLK5 Intel® PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter C41421  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8492MF Intel® PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter C41300  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8492MFBLK5 Intel® PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter C41300  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9400PT Intelฎ PRO/1000 PT Server Adapter D50861  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9400PTBLK Intelฎ PRO/1000 PT Server Adapter D50861  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9400PF Intelฎ PRO/1000 PF Server Adapter D53758  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9400PFBLK Intelฎ PRO/1000 PF Server Adapter D53758  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPX9501AFXSR Intel® 10 Gigabit XF SR Server Adapter E18269  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPX9501AFXLR Intel® 10 Gigabit XF LR Server Adapter E28531  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPX9502AFXSR อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit XF SR E18267  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9014PTBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Bypass D24262  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9024PTBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Bypass D15486  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9014PFBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad Port Bypass D36749  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9024PFBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad Port Bypass D15531  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460MBLK20 Intelฎ PRO/100 M Desktop Adapter A80897  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460M Intelฎ PRO/100 M Desktop Adapter A80897  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490MF Intel® PRO/1000 MF Server Adapter C36851  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490MFBLK5 Intel® PRO/1000 MF Server Adapter C36851  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490LX อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF LX C37793  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490LXBLK5 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF LX C37793  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9404PF Intel® PRO/1000 PF Quad Port Server Adapter D75307  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9404PFBLK Intel® PRO/1000 PF Quad Port Server Adapter D75307  ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
E1G44ET อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Gigabit ET Quad Port E64750 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
E1G44ETBLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Gigabit ET Quad Port E64750 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8472C3 Intel® PRO/100 S Dual Port Server Adapter A56831 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8472C3PAK5 Intel® PRO/100 S Dual Port Server Adapter A56831 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460C3 Intelฎ PRO/100 S Desktop Adapter 751767 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460C3BLK Intelฎ PRO/100 S Desktop Adapter 751767 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460C3J Intelฎ PRO/100 S Desktop Adapter 751767 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8470C3 Intelฎ PRO/100 S Server Adapter 752438 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8470C3PAK5 Intelฎ PRO/100 S Server Adapter 752438 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
E10G81GFSR อะแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr SFP+ SR E62528 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
E10G81GP อะแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr DA E62402 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
E10G81GTCX4 อะแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr CX4 E59737 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPX9501AT Intel® 10 Gigabit AT Server Adapter E31944 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9404PT อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port D47316 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9404PTBLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port D47316 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PXLA8591SR Intel® PRO/10GbE SR Server Adapter C54889 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PXLA8591LR อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/10GbE LR C72665 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9300PT อะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/1000 PT - PCIe D50854 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9300PTBLK อะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/1000 PT - PCIe D50854 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
EXPI9300PTLPBLK อะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/1000 PT - PCIe D50855 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PXLA8591CX4 อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/10GbE CX4 D18727 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490XF อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 XF A50484 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490XFPAK5 อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 XF A50484 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8494MT อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 MT Quad Port Svr C32199 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8494MTBLK5 อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 MT Quad Port Svr C32199 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460C3PAK20 Intelฎ PRO/100 S Desktop Adapter 751767 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460BNPAK20 อะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/100+ 741462 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460BNBLK อะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/100+ 741462 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8390MT Intelฎ PRO/1000 MT Desktop Adapter A78408 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8390MTBLK20 Intelฎ PRO/1000 MT Desktop Adapter A78408 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8390MTLBK20 Intelฎ PRO/1000 MT Desktop Adapter A95833 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490XT Intel® PRO/1000 XT Server Adapter A51580 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490XTL Intel® PRO/1000 XT Server Adapter A73668 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490XTLPAK5 Intel® PRO/1000 XT Server Adapter A73668 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490XTPAK5 Intel® PRO/1000 XT Server Adapter A51580 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWSA8701T Intel® PRO/1000 T IP Storage Adapter A98148 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWSA8701TBLK5 Intel® PRO/1000 T IP Storage Adapter A98148 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8391MT Intelฎ PRO/1000 MT Desktop Adapter C39226 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8391MTBLK Intelฎ PRO/1000 MT Desktop Adapter C39226 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8391MTLPBLK Intelฎ PRO/1000 MT Desktop Adapter C36064 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460C3PAK5 Intelฎ PRO/100 S Desktop Adapter 751767 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460C3PAK80 Intelฎ PRO/100 S Desktop Adapter 751767 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460BNG1 อะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/100+ 741462 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460BNG1P20 อะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/100+ 741462 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460BNIPK20 อะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/100+ 741462 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460MIBLK20 Intelฎ PRO/100 M Desktop Adapter A80897 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8390MTIBK20 Intelฎ PRO/1000 MT Desktop Adapter A78408 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460BPAK20 Intelฎ PRO/100+ Management Adapter 721383 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
SA101TX อะแดปเตอร์ 10/100 สำหรับธุรกิจ 742252 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8390T Intel® PRO/1000 T Desktop Adapter A62947 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8390TPAK20 Intel® PRO/1000 T Desktop Adapter A62947 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490T Intel® PRO/1000 Server Adapter A19845 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490TPAK5 Intel® PRO/1000 Server Adapter A19845 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490SX อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 F A38888 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWLA8490SXPAK5 อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 F A38888 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PXLA8590LR อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/10GbE LR A82505 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8464BPAK20U  Intelฎ PRO/100 S Management Adapter  748566 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8464BUS Intelฎ PRO/100 S Management Adapter  748566 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8464B Intelฎ PRO/100 S Management Adapter  748564 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8464BPAK20 Intelฎ PRO/100 S Management Adapter  748564 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460C3IPK20 Intelฎ PRO/100 S Desktop Adapter 751767 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PILA8460C3IPK80 Intelฎ PRO/100 S Desktop Adapter 751767 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWSA8700T Intel® PRO/1000 T IP Storage Adapter A57521 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
PWSA8700TPAK5 Intel® PRO/1000 T IP Storage Adapter A57521 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
CNLA6000PAK20 Intel® PRO/100 VE Desktop Adapter A19716 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
CNLA6000PAK5 Intel® PRO/100 VE Desktop Adapter A19716 ไม่ใช่ ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายการอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกที่ได้รับการสนับสนุน
การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัดในตลอดอายุการใช้งานสำหรับอะแดปเตอร์ Retail Intel® Ethernet
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรับประกันสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet