ข้อมูลวันหมดอายุการรับประกันสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีก

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000026530

08/02/2024

รายการนี้ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ขายปลีกทั้งหมด

Intel® Ethernet Adapters ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้เป็นไปตาม การรับประกันฮาร์ดแวร์ตลอดอายุการใช้งานแบบจํากัดสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีก และจะไม่มีวันหมดอายุการรับประกันจนกว่าจะมีการเลิกผลิต

Intel® Ethernet อะแดปเตอร์ที่เลิกผลิตแล้วจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี นับจากวันที่ Intel ประกาศการสิ้นสุดอายุหรือการเลิกผลิต

อะแดปเตอร์ที่เลิกผลิตแล้ว ซึ่งไม่ได้อยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 5 ปีจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอีกต่อไป

อะแดปเตอร์เครือข่ายซีรี่ส์ 800 (สูงสุด 100GbE)
รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ มม# Pba วัน
ยก เลิก
รับประกัน
วันหมดอายุ
E810XXVDA4OCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP3.0 E810-XXVDA4 983099 M33399 ใช้งานอยู่
E810XXVDA4BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA4 978335 K92046 ใช้งานอยู่
E810XXVDA4 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA4 978334 K92046 ใช้งานอยู่
E810XXVDA2OCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP3.0 E810-XXVDA2 983262 K71121 ใช้งานอยู่
E810XXVDA2BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA2 978332 K57775 ใช้งานอยู่
E810XXVDA2 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA2 978331 K57775 ใช้งานอยู่
E810CQDA2OCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP3.0 E810-CQDA2 983581 K98472 ใช้งานอยู่
E810CQDA2BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA2 978323 K91258 ใช้งานอยู่
E810CQDA2 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA2 978322 K91258 ใช้งานอยู่
E810CQDA1OCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP3.0 E810-CQDA1 983092 K98494 ใช้งานอยู่
E810CQDA1BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA1 978313 M17659 ใช้งานอยู่
E810CQDA1 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA1 978312 M17659 ใช้งานอยู่
E8102CQDA2 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-2CQDA2 99AL14 K87758 ใช้งานอยู่
อะแดปเตอร์เครือข่ายซีรี่ส์ 700 (สูงสุด 40GbE)
รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ มม# Pba วัน
ยก เลิก
รับประกัน
วันหมดอายุ
XXV710DA2BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 948652 J48306 ใช้งานอยู่
XXV710DA2 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 948651 J48306 ใช้งานอยู่
XL710QDA2OCP Intel® Ethernet Server Adapter XL710-QDA2OCP 942752 H52289 ใช้งานอยู่
X710T4LOCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP 3.0 X710-T4L 9999ML K58564 ใช้งานอยู่
X710T4LBLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T4L 984722 K37380 ใช้งานอยู่
X710T4L อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T4L 984719 K37380 ใช้งานอยู่
X710T2LOCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP 3.0 X710-T2L 9999MJ K58515 ใช้งานอยู่
X710T2LBLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T2L 984713 K37379 ใช้งานอยู่
X710T2L อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T2L 984697 K37379 ใช้งานอยู่
X710DA4FHBLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA4 932576 J11365 ใช้งานอยู่
X710DA4FH อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA4 932575 J11365 ใช้งานอยู่
X710DA2BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA2 933217 J11367 ใช้งานอยู่
X710DA2 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA2 933206 J11367 ใช้งานอยู่
XXV710DA2OCP1 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 สําหรับ OCP 959797 J71421 1-มิ.ย. -2566 1-มิ.ย.-2561
XL710QDA2 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network XL710-QDA2 932586 J11363 1-มิ.ย. -2566 1-มิ.ย.-2561
X710T4 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-T4 943052 J31241 1-มิ.ย. -2566 1-มิ.ย.-2561
XXV710DA2OCP2 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 สําหรับ OCP 962202 J60332 24-เม.ย.-2566 24-เม.ย.-2561
X710DA4OCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP3.0 X710-DA4 979098 K35347 24-เม.ย.-2566 24-เม.ย.-2561
X710DA2OCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP3.0 X710-DA2 979095 K35346 24-เม.ย.-2566 24-เม.ย.-2561
X710DA2OCP1 Intel® Ethernet Server Adapter X710-DA2OCP, ประเภท 1 963638 J83809 24-เม.ย.-2566 24-เม.ย.-2561
X710DA2OCP Intel® Ethernet Server Adapter X710-DA2 สําหรับ OCP 954745 J51959 24-เม.ย.-2566 24-เม.ย.-2561
I710T4LOCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP 3.0 I710-T4L 99AW5M M65916 3-มี.ค. 2023 3-มี.ค. 2028
I710T4L อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network I710-T4L 99AW5R M65902 3-มี.ค. 2023 3-มี.ค. 2028
XL710QDA2BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network XL710-QDA2 932587 J11363 5-เม.ย.-2565 5-เม.ย.-2560
X710T4BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-T4 943053 J31241 5-เม.ย.-2565 5-เม.ย.-2560
XXV710DA1OCPG1T อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP XXV710-DA1 999LWM K64529 22-ต.ค.-2564 22-ต.ค.-2569
XXV710DA1OCP อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA1 สําหรับ OCP 949033 J27604 22-ต.ค.-2564 22-ต.ค.-2569
XXV710DA1 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA1 948653 J48312 22-ต.ค.-2564 22-ต.ค.-2569
XL710QDA1BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network XL710-QDA1 932584 J11357 27-ก.ย.-2564 27-ก.ย.-2569
XL710QDA1 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network XL710-QDA1 932583 J11357 27-ก.ย.-2564 27-ก.ย.-2569
XXV710DA1BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA1 948654 J48312 1-ก.ย.-2564 1-ก.ย.-2569
XL710QDA1OCP อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Srvr XL710-QDA1OCP 942748 J28172 1-ก.ย.-2564 1-ก.ย.-2569
X722DA4FH อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X722-DA4 959964 K20566 17-มี.ค. 2021 17-มี.ค. 2026
X722DA2 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X722-DA2 959973 K20564 17-มี.ค. 2021 17-มี.ค. 2026
อะแดปเตอร์เครือข่ายซีรี่ส์ 500 (สูงสุด 10GbE)
รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ มม# Pba วัน
ยก เลิก
รับประกัน
วันหมดอายุ
X550T2 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X550-T2 940128 H86377 ใช้งานอยู่
X550T2BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X550-T2 940136 H86377 5-เม.ย.-2565 5-เม.ย.-2560
X550T1BLK อะแดปเตอร์ Intel Ethernet Converged Network X550-T1 940125 H92506 22-ต.ค.-2564 22-ต.ค.-2569
X550T1 อะแดปเตอร์ Intel Ethernet Converged Network X550-T1 940116 H92506 22-ต.ค.-2564 22-ต.ค.-2569
E10G42BTDABLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X520 - DA2 927249 E68793 22-ต.ค.-2564 22-ต.ค.-2569
E10G42BTDA Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA2 900139 E68793 22-ต.ค.-2564 22-ต.ค.-2569
E10G42BFSRBLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X520-SR2 927247 E68785 22-ต.ค.-2564 22-ต.ค.-2569
E10G42BFSR Intel® Ethernet Server Adapter X520-SR2 900137 E68785 22-ต.ค.-2564 22-ต.ค.-2569
E10G41BFSRBLK อ็อบเจกต์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 - SR1 927757 E68787 21-ต.ค.-2021 21-ต.ค.-2569
E10G41BFSR อ็อบเจกต์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 - SR1 900141 E68787 21-ต.ค.-2021 21-ต.ค.-2569
X540T2BLK อ็อบเจกต์เครือข่าย Intel® Eth Converged X540 - T2 927245 G45270 13-ต.ค.-2021 13-ต.ค.-2569
X540T2 อ็อบเจกต์เครือข่าย Intel® Eth Converged X540 - T2 914248 G45270 13-ต.ค.-2021 13-ต.ค.-2569
X540T1BLK อ็อบเจกต์เครือข่าย Intel® Eth Converged X540 - T1 927235 G54042 5-ส.ค.-2563 5-ส.ค. 2025
X540T1 อ็อบเจกต์เครือข่าย Intel® Eth Converged X540 - T1 914246 G54042 5-ส.ค.-2563 5-ส.ค. 2025
E10G41BFLRBLK อธิษฐานเครือข่าย Intel® Eth Converged X520 - LR1 927248 E66561 วันที่ 1-ส.ค. 2562 1-ส.ค.-2567
E10G41BFLR อธิษฐานเครือข่าย Intel® Eth Converged X520 - LR1 900140 E66561 วันที่ 1-ส.ค. 2562 1-ส.ค.-2567
X520QDA1 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X520-QDA1 921253 H16228 10-ม.ค.-2560 10-ม.ค.-2565
X540T2BPBLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X540-T2 921444 G60881 30 มี.ค. 2559 30-มี.ค. 2021
X540T2BP อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X540-T2 921443 G60881 30 มี.ค. 2559 30-มี.ค. 2021
X520SR2BPLBLK Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X520-SR2 926093 G60880 28-ก.ค. 2558 28-ก.ค. 2563
X520SR2BPL Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X520-SR2 926085 G60880 28-ก.ค. 2558 28-ก.ค. 2563
X520SR2BPBLK Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X520-SR2 921480 G94536 28-ก.ค. 2558 28-ก.ค. 2563
X520SR2BP Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X520-SR2 921469 G94536 28-ก.ค. 2558 28-ก.ค. 2563
X520LR2BPL อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X520-LR2 933020 G60880 28-ก.ค. 2558 28-ก.ค. 2563
X520LR2BP อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X520-LR2 933021 G94536 28-ก.ค. 2558 28-ก.ค. 2563
E10G42BT Intel® Ethernet Server Adapter X520-T2 902900 E95990 1-มิ.ย.-2557 วันที่ 1-มิ.ย. 2562
อะแดปเตอร์ Gigabit Ethernet (สูงสุด 2.5GbE)
รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ มม# Pba วัน
ยก เลิก
รับประกัน
วันหมดอายุ
I350T4V2BLK Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4 936716 H47822 ใช้งานอยู่
I350T4V2 Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4 936715 H47822 ใช้งานอยู่
I350T2V2BLK Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2 936714 H47819 ใช้งานอยู่
I350T2V2 Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2 936711 H47819 ใช้งานอยู่
I226T1BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network I226-T1 99AVZ2 M73267 ใช้งานอยู่
I226T1 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network I226-T1 99AVRA M73267 ใช้งานอยู่
I225T1 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network I225-T1 999PT5 M19419 ใช้งานอยู่
I210T1BLK Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1 921434 G69016 ใช้งานอยู่
I210T1 Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1 921433 G69016 ใช้งานอยู่
I350T4OCPV3 อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network OCP3.0 I350-T4 979127 K35341 24-เม.ย.-2566 24-เม.ย.-2561
EXPI9301CTBLK Intel® Gigabit CT Desktop Adapter 893647 E46981 2-พ.ย.-2564 2-พ.ย.-2569
EXPI9301CT Intel® Gigabit CT Desktop Adapter 893646 E46981 2-พ.ย.-2564 2-พ.ย.-2569
I350F4 Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4 914213 G15812 21-ต.ค.-2021 21-ต.ค.-2569
I350F2 Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2 914211 G15814 21-ต.ค.-2021 21-ต.ค.-2569
I225T1BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network I225-T1 999PT6 M19419 21-ต.ค.-2021 21-ต.ค.-2569
I350F4BLK Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4 914214 G15812 1-ก.ย.-2564 1-ก.ย.-2569
I350F2BLK Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2 914212 G15814 1-ก.ย.-2564 1-ก.ย.-2569
E1G44ET2BLK Intel® Gigabit ET Quad Port Server Adapter 907807 E91609 14-กพ.-2020 14-กพ.-2025
E1G44ET2 Intel® Gigabit ET Quad Port Server Adapter 907804 E91609 14-กพ.-2020 14-กพ.-2025
E1G44ET อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Gigabit ET Quad Port 897699 E64750 14-กพ.-2020 14-กพ.-2025
E1G42ETBLK Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter 897654 E43709 14-กพ.-2020 14-กพ.-2025
E1G42ET Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter 897658 E43709 14-กพ.-2020 14-กพ.-2025
E1G44HTBLK Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4 904223 E84075 วันที่ 1-ส.ค. 2562 1-ส.ค.-2567
E1G44HT Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4 904198 E84075 วันที่ 1-ส.ค. 2562 1-ส.ค.-2567
PWLA8391GTLBLK อะแด็ปเตอร์เครื่องเดสก์ทอป Intel® PRO/1000 GT 865088 C80241 28-ธันวาคม-2018 28-ธันวาคม-2023
PWLA8391GTBLK อะแด็ปเตอร์เครื่องเดสก์ทอป Intel® PRO/1000 GT 865080 C80235 28-ธันวาคม-2018 28-ธันวาคม-2023
PWLA8391GT อะแด็ปเตอร์เครื่องเดสก์ทอป Intel® PRO/1000 GT 864968 C80235 28-ธันวาคม-2018 28-ธันวาคม-2023
E1G44HFBLK Intel® Ethernet Server Adapter I340-F4 904247 E97466 17-ต.ค.-2560 17-ต.ค.-2022
E1G44HF Intel® Ethernet Server Adapter I340-F4 904245 E97466 17-ต.ค.-2560 17-ต.ค.-2022
I350T4BLK Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4 914224 G15139 24-ก.ย.-2557 24-ก.ย.-2562
I350T4 Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4 914223 G15139 24-ก.ย.-2557 24-ก.ย.-2562
I350T2BLK Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2 914222 G15138 24-ก.ย.-2557 24-ก.ย.-2562
I350T2 Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2 914221 G15138 24-ก.ย.-2557 24-ก.ย.-2562
อแดปเตอร์เครือข่ายรุ่นเก่า
รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ มม# Pba วัน
ยก เลิก
รับประกัน
วันหมดอายุ
EXPI9404PT LBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP Svr 884311 D64202 30-ธันวาคม-2016 30-ธันวาคม-2021
EXPI94 04PTL อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP Svr 884309 D64202 30-ธันวาคม-2016 30-ธันวาคม-2021
EXPI9404PT PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter 882127 D47316 30-ธันวาคม-2016 30-ธันวาคม-2021
EXPI9402PTBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port 868971 D50868 30-ธันวาคม-2016 30-ธันวาคม-2021
EXPI9402PT อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port 868973 D50868 30-ธันวาคม-2016 30-ธันวาคม-2021
EXPI9402PFBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual Port 868975 D53756 30-ธันวาคม-2016 30-ธันวาคม-2021
EXPI9402PF อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual Port 868974 D53756 30-D ec-2016 30-ธันวาคม-2021
E1G42EFBLK อเดปเตอร์ Intel® Gigabit EF Dual Port Srvr 897904 E31745 1-ต.ค.-2559 1-ต.ค.-2564
E1G42 EF อเดปเตอร์ Intel® Gigabit EF Dual Port Srvr 897903 E31745 1-ต.ค.-2559 1-ต.ค.-2564
E10G81GF2SR อเดปเตอ NetEffect® Ethernet Server Clstr SFP+ SR 908332 E96710 10-มิ.ย.-2557 10-มิ.ย.-2562
E10G81G2P อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr DA 9082 94 E93188 10-มิ.ย.-2557 10-มิ.ย.-2562
E10G81GT2CX4 อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr CX4 908295 E94185 15-พ.ย.-2556 15-พ.ย.-2561
PWLA8494GTBLK อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 GT Quad Port Svr 869971 D35392 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
PWLA8494GT อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 GT Quad Port Svr 869970 D35392 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
PWLA8492 MTBLK5 อะแด็ปเตอร์เซิร์ฟเวอร์พอร์ตคู่ Intel® PRO/1000 MT 847743 C41421 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
PWLA8492MT อะแด็ปเตอร์เซิร์ฟเวอร์พอร์ตคู่ Intel® PRO/1000 MT 844143 C41421 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
PWLA8492MFBLK5 อะแด็ปเตอร์เซิร์ฟเวอร์พอร์ตคู่ Intel® PRO/1000 MF 847744 C41300 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
PWLA8492MF อะแด็ปเตอร์เซิร์ฟเวอร์พอร์ตคู่ Intel® PRO/1000 MF 844141 C41300 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
PWLA8490MTBLK5 อะแด็ปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MT 847742 C36840 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
PWLA8490MT อะแด็ปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MT 845956 C36840 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
EXPX9502CX4 Intel® 10 Gigabit CX4 Dual Port Server Adapter 895897 E37623 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
EXPI9400PTBLK Intel® PRO/1000 PT Server Adapter 868970 D50861 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
EXPI9400PT Intel® PRO/1000 PT Server Adapter 868969 D50861 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
EXPI9400PFBLK Intel® PRO/1000 PF Server Adapter 868978 D53758 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
EXPI9400PF Intel® PRO/1000 PF Server Adapter 868976 D53758 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
E10G42AFDA Intel® 10 Gigabit AF DA Dual Port Server Adapter 897657 E37002 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
E10G41AT2 อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit AT2 903752 E73052 30-ส.ค.-2556 30-ส.ค.-2561
EXPX9502AFXSR อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit XF SR Dual Port 893269 E18267 10-ก.ค.-2555 10-ก.ค. 2560
EXPX9501AFXSR Intel® 10 Gigabit XF SR Server Adapter 893264 E18269 10-ก.ค.-2555 10-ก.ค. 2560
EXPX9501AFXLR Intel® 10 Gigabit XF LR Server Adapter 895898 E28531 10-ก.ค.-2555 10-ก.ค. 2560
EXPI9024PTBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Bypass 876699 D15486 1-มิ.ย.-2555 1-มิ.ย.-2560
EXPI9024PFBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad Port Bypass 876694 D15531 1-มิ.ย.-2555 1-มิ.ย.-2560
EXPI9014PTBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Bypass 876697 D24262 1-มิ.ย.-2555 1-มิ.ย.-2560
EXPI9014PFBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad Port Bypass 876696 D36749 1-มิ.ย.-2555 1-มิ.ย.-2560
PILA8460MBLK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 M 847578 A80897 29-ก.ค. 2554 29-ก.ค. 2559
PILA8460M อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 M 854613 A80897 29-ก.ค. 2554 29-ก.ค. 2559
PWLA8490MFBLK5 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 MF 847741 C36851 1-ก.ค. 2554 1-ก.ค. 2559
PWLA8490MF อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 MF 845954 C36851 1-ก.ค. 2554 1-ก.ค. 2559
PWLA8490LXBLK5 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 MF LX 847740 C37793 1-ก.ค. 2554 1-ก.ค. 2559
PWLA8490LX อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 MF LX 845952 C37793 1-ก.ค. 2554 1-ก.ค. 2559
EXPI9404PFBLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 PF Quad Port 882888 D75307 1-ก.ค. 2554 1-ก.ค. 2559
EXPI9404PF อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 PF Quad Port 882803 D75307 1-ก.ค. 2554 1-ก.ค. 2559
E1G44ETBLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Gigabit ET Quad Port 897700 E64750 16-ต.ค.-2553 16-ต.ค.-2558
PILA8472C3PAK5 PRO/100 S Dual Port Server Adapter 829939 A56831 26-ก.ค. 2553 26-ก.ค. 2558
PILA8472C3 PRO/100 S Dual Port Server Adapter 829938 A56831 26-ก.ค. 2553 26-ก.ค. 2558
PILA8470C3PAK5 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/100 S 832704 752438 26-ก.ค. 2553 26-ก.ค. 2558
PILA8470C3 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/100 S 832702 752438 26-ก.ค. 2553 26-ก.ค. 2558
PILA8460C3J อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 S 838010 751767 26-ก.ค. 2553 26-ก.ค. 2558
PILA8460C3BLK อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 S 870508 751767 26-ก.ค. 2553 26-ก.ค. 2558
PILA8460C3 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 S 832696 751767 26-ก.ค. 2553 26-ก.ค. 2558
E10G81GTCX4 อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr CX4 901809 E59737 14-ก.ค. 2553 14-ก.ค. 2558
E10G81GP อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr DA 901795 E62402 14-ก.ค. 2553 14-ก.ค. 2558
E10G81GFSR อเดปเตอ NetEffect® Ethernet Server Clstr SFP+ SR 901794 E62528 14-ก.ค. 2553 14-ก.ค. 2558
EXPX9501AT Intel® 10 Gigabit AT Server Adapter 893853 E31944 17-ก.ย.-2552 17-ก.ย.-2557
EXPI9404PTBLK PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter 882125 D47316 3-ก.ย.-2552 3-ก.ย.-2557
PXLA8591SR PRO/10GbE SR Server Adapter 858385 C54889 5-ม.ค.-2552 5-ม.ค.-2557
PXLA8591LR PRO/10Gbe LR Server Adapter 858389 C72665 5-ม.ค.-2552 5-ม.ค.-2557
EXPI9300PTLPBLK PRO/1000 PT Desktop Adapter - PCIe 869475 D50855 31-ต.ค.-2551 31-ต.ค.-2556
EXPI9300PTBLK PRO/1000 PT Desktop Adapter - PCIe 869473 D50854 31-ต.ค.-2551 31-ต.ค.-2556
EXPI9300PT PRO/1000 PT Desktop Adapter - PCIe 869474 D50854 31-ต.ค.-2551 31-ต.ค.-2556
PXLA8591CX4 PRO/10GbE CX4 Server Adapter 874568 D18727 11-เม.ย.-2551 11-เม.ย.-2556
PWLA8490XFPAK5 PRO/1000 XF Server Adapter 841554 A50484 3-ม.ค.-2551 3-ม.ค.-2556
PWLA8490XF PRO/1000 XF Server Adapter 841553 A50484 3-ม.ค.-2551 3-ม.ค.-2556
PWLA8490SXPAK5 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 F 825709 A38888 3-ม.ค.-2551 3-ม.ค.-2556
PWLA8490SX อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 F 825706 A38888 3-ม.ค.-2551 3-ม.ค.-2556
PWLA8390MT อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/1000 MT 847256 A78408 27-กพ.-2550 27-กพ.-2012
PWLA8494MTBLK5 อแดปเตอร์ Svr PRO/1000 MT Quad Port 849918 C32199 4-เม.ย.-2549 4-เม.ย.-2554
PWLA8494MT อแดปเตอร์ Svr PRO/1000 MT Quad Port 849858 C32199 4-เม.ย.-2549 4-เม.ย.-2554
PWLA8490XTPAK5 PRO/1000 XT Server Adapter 837783 A51580 16-ธันวาคม-2004 16-ธันวาคม-2009
PWLA8490XTLPAK5 PRO/1000 XT Server Adapter 840746 A73668 16-ธันวาคม-2004 16-ธันวาคม-2009
PWLA8490XTL PRO/1000 XT Server Adapter 840744 A73668 16-ธันวาคม-2004 16-ธันวาคม-2009
PWLA8490XT PRO/1000 XT Server Adapter 837781 A51580 16-ธันวาคม-2004 16-ธันวาคม-2009
PWLA8390MTLBK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/1000 MT 850092 A95833 16-ธันวาคม-2004 16-ธันวาคม-2009
PWLA8390MTBLK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/1000 MT 848098 A78408 16-ธันวาคม-2004 16-ธันวาคม-2009
PILA8460C3PAK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 S 832697 751767 16-ธันวาคม-2004 16-ธันวาคม-2009
PILA8460BNPAK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 823270 741462 16-ธันวาคม-2004 16-ธันวาคม-2009
PILA8460BNBLK อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 870513 741462 16-ธันวาคม-2004 16-ธันวาคม-2009
PWSA8701TBLK5 อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล PRO/1000 T IP 851043 A98148 20-ก.ค. 2547 20-ก.ค. 2552
PWSA8701T อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล PRO/1000 T IP 851049 A98148 20-ก.ค. 2547 20-ก.ค. 2552
PWLA8391MTLPBLK อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/1000 MT 853806 C36064 8-ก.ค. 2547 8-ก.ค. 2552
PWLA8391MTBLK อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/1000 MT 853805 C39226 8-ก.ค. 2547 8-ก.ค. 2552
PWLA8391MT อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/1000 MT 853804 C39226 8-ก.ค. 2547 8-ก.ค. 2552
PWLA8390MTIBK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/1000 MT 849105 A78408 19-ม.ค.-2547 19-ม.ค.-2552
PILA8460MIBLK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 M 849092 A80897 19-ม.ค.-2547 19-ม.ค.-2552
PILA8460C3PAK80 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 S 832698 751767 19-ม.ค.-2547 19-ม.ค.-2552
PILA8460C3PAK5 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 S 832971 751767 19-ม.ค.-2547 19-ม.ค.-2552
PILA8460BNIPK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 824982 741462 19-ม.ค.-2547 19-ม.ค.-2552
PILA8460BNG1P20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 837344 741462 19-ม.ค.-2547 19-ม.ค.-2552
PILA8460BNG1 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 826644 741462 19-ม.ค.-2547 19-ม.ค.-2552
CNLA6000PAK5 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 VE 830447 A19716 12-ก.ย.-2546 12-ก.ย.-2551
CNLA6000PAK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 VE 830448 A19716 12-ก.ย.-2546 12-ก.ย.-2551
PILA8460BPAK20 PRO/100+ Management Adapter 821168 721383 15-ส.ค.-2546 15-ส.ค. 2551
SA101TX อะแดปเตอร์ 10/100 สําหรับธุรกิจ 823307 742252 1-ก.ค. 2546 1-ก.ค. 2551
PWLA8390TPAK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/1000 T 839582 A62947 14-เม.ย.-2546 14-เม.ย.-2551
PWLA8390T อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/1000 T 837779 A62947 14-เม.ย.-2546 14-เม.ย.-2551
PWLA8490TPAK5 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 825704 A19845 2-เม.ย.-2546 2-เม.ย.-2551
PWLA8490T อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 825708 A19845 2-เม.ย.-2546 2-เม.ย.-2551
PILA8464BUS อแดปเตอร์การจัดการ PRO/100 S 824902 748566 13-มี.ค. 2546 13-มี.ค. 2551
PILA8464BPAK20U อแดปเตอร์การจัดการ PRO/100 S 824898 748566 13-มี.ค. 2546 13-มี.ค. 2551
PILA8464BPAK20 อแดปเตอร์การจัดการ PRO/100 S 824903 748564 13-มี.ค. 2546 13-มี.ค. 2551
PILA8464B อแดปเตอร์การจัดการ PRO/100 S 824901 748564 13-มี.ค. 2546 13-มี.ค. 2551
PXLA8590LR PRO/10Gbe LR Server Adapter 849906 A82505 31-ม.ค.-2546 31-ม.ค.-2551
PWSA8700TPAK5 อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล PRO/1000 T IP 844798 A57521 1-ก.ย.-2545 1-ก.ย.-2550
PWSA8700T อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล PRO/1000 T IP 844796 A57521 1-ก.ย.-2545 1-ก.ย.-2550
PILA8460C3IPK80 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 S 833368 751767 12-มิ.ย.-2544 12-มิ.ย.-2549
PILA8460C3IPK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100 S 833367 751767 12-มิ.ย.-2544 12-มิ.ย.-2549

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายการอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet การค้าปลีกที่รองรับ
การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจํากัดในตลอดอายุการใช้งานสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีก
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรับประกันสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet