รายการอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกที่เลิกผลิตแล้ว

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000026530

29/04/2022

รายการนี้ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกทั้งหมดที่เลิกผลิตแล้ว

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ที่เลิกผลิตแล้วจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี นับจากวันที่ Intel ประกาศการสิ้นสุดอายุหรือการเลิกผลิต

อะแดปเตอร์ที่เลิกผลิตแล้ว ซึ่งไม่ได้อยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 5 ปีจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลย้อนหลังกับอะแดปเตอร์ Intel® ทั้งหมด

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกที่เลิกผลิตแล้ว

รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ PBA วันที่
หยุดให้บริการแล้ว
การรับประกัน
วันหมดอายุ
I210T1BLK อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I210-T1 G69016 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
X710T2LBLK อแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-T2L K37379 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
X710T4LBLK อแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-T4L K37380 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
E810XXVDA2BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth E810-XXVDA2 K57775 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
X710DA2BLK Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 J11367 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
X710DA4FHBLK Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 J11365 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
X710T4BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X710-T4 J31241 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
I225T1BLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet I225-T1 M19419 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
XXV710DA2BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth XXV710-DA2 J48306 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
X550T2BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel Ethernet Converged X550-T2 H86377 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
E810XXVDA4BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-XXVDA4 (FH) K92046 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
XL710QDA2BLK Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA2 J11363 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
I350T4V2BLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-T4 H47822 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
E810CQDA2BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth E810-CQDA2 K91258 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
E810CQDA1BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth E810-CQDA1 M17659 5-เม.ย.-2022 5-เม.ย.-2027
EXPI9301CT อแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® Gigabit CT E46981 2-พ.ย.-2021 2-พ.ย.-2026
EXPI9301CTBLK อแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® Gigabit CT E46981 2-พ.ย.-2021 2-พ.ย.-2026
XXV710DA1 อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth XXV710-DA1 J48312 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
XXV710DA1OCP อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA1 สำหรับ OCP J27604 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
XXV710DA1OCPG1T อแดปเตอร์เครือข่าย Intel Eth OCP XXV710-DA1 K64529 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
X550T1 อแดปเตอร์เครือข่าย Intel Ethernet Converged X550-T1 H92506 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
X550T1BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel Ethernet Converged X550-T1 H92506 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
E10G42BFSR อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 - SR2 E68785 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
E10G42BFSRBLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 - SR2 E68785 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
E10G42BTDA อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 - DA2 E68793 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
E10G42BTDABLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 - DA2 E68793 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
I350T2V2 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-T2 H47819 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
I350T2V2BLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-T2 H47819 22-ต.ค.-2021 22-ต.ค.-2026
E10G41BFSR อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 E68787 21-ต.ค.-2021 21-ต.ค.-2026
E10G41BFSRBLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 E68787 21-ต.ค.-2021 21-ต.ค.-2026
I350F2 อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350 G15814 21-ต.ค.-2021 21-ต.ค.-2026
I350F4 อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350 G15812 21-ต.ค.-2021 21-ต.ค.-2026
X540T2 อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X540 - T2 G45270 13-ต.ค.-2021 13-ต.ค.-2026
X540T2BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X540 - T2 G45270 13-ต.ค.-2021 13-ต.ค.-2026
XL710QDA1 อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet Converged XL710-QDA1 J11357 27-ก.ย.-2021 27-ก.ย. 2026
XL710QDA1BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet Converged XL710-QDA1 J11357 27-ก.ย.-2021 27-ก.ย. 2026
XL710QDA1OCP อแดปเตอร์ Intel® Eth Srvr XL710-QDA1OCP J28172 1-ก.ย.-2021 1-ก.ย.-2026
XXV710DA1BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth XXV710-DA1 J48312 1-ก.ย.-2021 1-ก.ย.-2026
I350F2BLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-F2 G15814 1-ก.ย.-2021 1-ก.ย.-2026
I350F4BLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-F4 G15812 1-ก.ย.-2021 1-ก.ย.-2026
X722DA2 Intel® Ethernet Network Adapter X722 K20564 17-มี.ค.-2021 17-มี.ค.-2026
X722DA4FH Intel® Ethernet Network Adapter X722 K20566 17-มี.ค.-2021 17-มี.ค.-2026
X540T1 อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X540 G54042 5-ส.ค.-2020 5-ส.ค.-2025
X540T1BLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X540 G54042 5-ส.ค.-2020 5-ส.ค.-2025
E1G42ET อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Gigabit ET Dual Port E43709 14-ก.พ.-2020 14-ก.พ.-2025
E1G42ETBLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Gigabit ET Dual Port E43709 14-ก.พ.-2020 14-ก.พ.-2025
E1G44ET อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Gigabit ET Quad Port E64750 14-ก.พ.-2020 14-ก.พ.-2025
E1G44ET2 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Gigabit ET Quad Port E91609 14-ก.พ.-2020 14-ก.พ.-2025
E1G44ET2BLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Gigabit ET Quad Port E91609 14-ก.พ.-2020 14-ก.พ.-2025
E10G41BFLR อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 E66561 1-Aug-2019 1-ส.ค.-2024
E10G41BFLRBLK อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Eth Converged X520 E66561 1-Aug-2019 1-ส.ค.-2024
E1G44HT อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I340 E84075 1-Aug-2019 1-ส.ค.-2024
E1G44HTBLK อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I340 E84075 1-Aug-2019 1-ส.ค.-2024
PWLA8391GT Intelฎ PRO/1000 GT Desktop Adapter C80235 28-ธ.ค.-2018 28-ธ.ค.-2023
PWLA8391GTBLK Intelฎ PRO/1000 GT Desktop Adapter C80235 28-ธ.ค.-2018 28-ธ.ค.-2023
PWLA8391GTLBLK Intelฎ PRO/1000 GT Desktop Adapter C80241 28-ธ.ค.-2018 28-ธ.ค.-2023
E1G44HF อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I340 E97466 17-ต.ค.-2017 17-ต.ค.-2022
E1G44HFBLK อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I340 E97466 17-ต.ค.-2017 17-ต.ค.-2022
X520QDA1 Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520 H16228 10-ม.ค.-2017 10-ม.ค.-2022
EXPI9402PF อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual Port D53756 30-ธ.ค.-2016 30-ธ.ค.-2021
EXPI9402PFBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual Port D53756 30-ธ.ค.-2016 30-ธ.ค.-2021
EXPI9402PT อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port D50868 30-ธ.ค.-2016 30-ธ.ค.-2021
EXPI9402PTBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port D50868 30-ธ.ค.-2016 30-ธ.ค.-2021
EXPI9404PT PRO/1000 PT Quad Port D47316 30-ธ.ค.-2016 30-ธ.ค.-2021
EXPI9404PTL อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP Svr D64202 30-ธ.ค.-2016 30-ธ.ค.-2021
EXPI9404PTLBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP Svr D64202 30-ธ.ค.-2016 30-ธ.ค.-2021
E1G42EF อแดปเตอร์ Intel® Gigabit EF Dual Port Srvr E31745 1-ต.ค.-2016 1-ต.ค.-2021
E1G42EFBLK อแดปเตอร์ Intel® Gigabit EF Dual Port Srvr E31745 1-ต.ค.-2016 1-ต.ค.-2021
X540T2BP อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X540 G60881 30-มี.ค.-2016 30-มี.ค.-2021
X540T2BPBLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X540 G60881 30-มี.ค.-2016 30-มี.ค.-2021
X520LR2BP อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X520 G94536 28-ก.ค.-2015 28-ก.ค.-2020
X520LR2BPL อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X520 G60880 28-ก.ค.-2015 28-ก.ค.-2020
X520SR2BP อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X520 G94536 28-ก.ค.-2015 28-ก.ค.-2020
X520SR2BPBLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X520 G94536 28-ก.ค.-2015 28-ก.ค.-2020
X520SR2BPL อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X520 G60880 28-ก.ค.-2015 28-ก.ค.-2020
X520SR2BPLBLK อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Server Bypass X520 G60880 28-ก.ค.-2015 28-ก.ค.-2020
I350T2 อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350 G15138 24-ก.ย.-2014 24-ก.ย.-2019
I350T2BLK อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350 G15138 24-ก.ย.-2014 24-ก.ย.-2019
I350T4 อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350 G15139 24-ก.ย.-2014 24-ก.ย.-2019
I350T4BLK อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350 G15139 24-ก.ย.-2014 24-ก.ย.-2019
E10G81G2P อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr DA E93188 10-มิ.ย.-2014 10-มิ.ย.-2019
E10G81GF2SR อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr SFP+ SR E96710 10-มิ.ย.-2014 10-มิ.ย.-2019
E10G42BT อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520 E95990 1-มิ.ย.-2014 1-มิ.ย.-2019
E10G81GT2CX4 อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr CX4 E94185 15-พ.ย.-2013 15-พ.ย.-2018
E10G41AT2 Intel® 10 Gigabit AT2 Server Adapter E73052 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
E10G42AFDA Intel® 10 Gigabit AF DA Dual Port Server Adapter E37002 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
EXPI9400PF Intelฎ PRO/1000 PF Server Adapter D53758 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
EXPI9400PFBLK Intelฎ PRO/1000 PF Server Adapter D53758 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
EXPI9400PT Intelฎ PRO/1000 PT Server Adapter D50861 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
EXPI9400PTBLK Intelฎ PRO/1000 PT Server Adapter D50861 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
EXPX9502CX4 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel®10 Gigabit CX4 Dual Port E37623 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
PWLA8490MT Intel® PRO/1000 MT Server Adapter C36840 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
PWLA8490MTBLK5 Intel® PRO/1000 MT Server Adapter C36840 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
PWLA8492MF Intel® PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter C41300 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
PWLA8492MFBLK5 Intel® PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter C41300 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
PWLA8492MT Intel® PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter C41421 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
PWLA8492MTBLK5 Intel® PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter C41421 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
PWLA8494GT อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 GT Quad Port Svr D35392 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
PWLA8494GTBLK อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 GT Quad Port Svr D35392 30-ส.ค.-2013 30-ส.ค.-2018
EXPX9501AFXLR Intel® 10 Gigabit XF LR Server Adapter E28531 10-ก.ค.-2012 10-ก.ค.-2017
EXPX9501AFXSR Intel® 10 Gigabit XF SR Server Adapter E18269 10-ก.ค.-2012 10-ก.ค.-2017
EXPX9502AFXSR อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit XF SR E18267 10-ก.ค.-2012 10-ก.ค.-2017
EXPI9014PFBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad Port Bypass D36749 1-มิ.ย.-2012 1-มิ.ย.-2017
EXPI9014PTBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Bypass D24262 1-มิ.ย.-2012 1-มิ.ย.-2017
EXPI9024PFBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad Port Bypass D15531 1-มิ.ย.-2012 1-มิ.ย.-2017
EXPI9024PTBLK อแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Bypass D15486 1-มิ.ย.-2012 1-มิ.ย.-2017
PILA8460M PRO/100 M A80897 29-ก.ค.-2011 29-ก.ค.-2016
PILA8460MBLK20 PRO/100 M A80897 29-ก.ค.-2011 29-ก.ค.-2016
EXPI9404PF PRO/1000 PF Quad Port D75307 1-ก.ค.-2011 1-ก.ค.-2016
EXPI9404PFBLK PRO/1000 PF Quad Port D75307 1-ก.ค.-2011 1-ก.ค.-2016
PWLA8490LX อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 MF LX C37793 1-ก.ค.-2011 1-ก.ค.-2016
PWLA8490LXBLK5 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 MF LX C37793 1-ก.ค.-2011 1-ก.ค.-2016
PWLA8490MF PRO/1000 MF C36851 1-ก.ค.-2011 1-ก.ค.-2016
PWLA8490MFBLK5 PRO/1000 MF C36851 1-ก.ค.-2011 1-ก.ค.-2016
E1G44ETBLK อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Gigabit ET Quad Port E64750 16-ต.ค.-2010 16-ต.ค.-2015
PILA8460C3 PRO/100 S 751767 26-ก.ค.-2010 26-ก.ค.-2015
PILA8460C3BLK PRO/100 S 751767 26-ก.ค.-2010 26-ก.ค.-2015
PILA8460C3J PRO/100 S 751767 26-ก.ค.-2010 26-ก.ค.-2015
PILA8470C3 PRO/100 S 752438 26-ก.ค.-2010 26-ก.ค.-2015
PILA8470C3PAK5 PRO/100 S 752438 26-ก.ค.-2010 26-ก.ค.-2015
PILA8472C3 PRO/100 S Dual Port A56831 26-ก.ค.-2010 26-ก.ค.-2015
PILA8472C3PAK5 PRO/100 S Dual Port A56831 26-ก.ค.-2010 26-ก.ค.-2015
E10G81GFSR อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr SFP+ SR E62528 14-ก.ค.-2010 14-ก.ค.-2015
E10G81GP อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr DA E62402 14-ก.ค.-2010 14-ก.ค.-2015
E10G81GTCX4 อแดปเตอร์ NetEffect® Ethernet Server Clstr CX4 E59737 14-ก.ค.-2010 14-ก.ค.-2015
EXPX9501AT อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel(R) 10 Gigabit AT E31944 17-ก.ย.-2009 17-ก.ย.-2014
EXPI9404PTBLK PRO/1000 PT Quad Port D47316 3-ก.ย.-2009 3-ก.ย.-2014
PXLA8591LR PRO/10GbE LR C72665 5-ม.ค.-2009 5-ม.ค.-2014
PXLA8591SR PRO/10GbE SR C54889 5-ม.ค.-2009 5-ม.ค.-2014
EXPI9300PT PRO/1000 PT D50854 31-ต.ค.-2008 31-ต.ค.-2013
EXPI9300PTBLK PRO/1000 PT D50854 31-ต.ค.-2008 31-ต.ค.-2013
EXPI9300PTLPBLK PRO/1000 PT D50855 31-ต.ค.-2008 31-ต.ค.-2013
PXLA8591CX4 PRO/10GbE CX4 D18727 11-เม.ย.-2008 11-เม.ย.-2013
PWLA8490SX PRO/1000 F A38888 3-ม.ค.-2008 3-ม.ค.-2013
PWLA8490SXPAK5 PRO/1000 F A38888 3-ม.ค.-2008 3-ม.ค.-2013
PWLA8490XF PRO/1000 XF A50484 3-ม.ค.-2008 3-ม.ค.-2013
PWLA8490XFPAK5 PRO/1000 XF A50484 3-ม.ค.-2008 3-ม.ค.-2013
PWLA8390MT PRO/1000 MT A78408 27-ก.พ.-2007 27-ก.พ.-2012
PWLA8494MT อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 MT Quad Port C32199 4-เม.ย.-2006 4-เม.ย.-2011
PWLA8494MTBLK5 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 MT Quad Port C32199 4-เม.ย.-2006 4-เม.ย.-2011
PILA8460BNBLK อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 741462 16-ธ.ค.-2004 16-ธ.ค.-2009
PILA8460BNPAK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 741462 16-ธ.ค.-2004 16-ธ.ค.-2009
PILA8460C3PAK20 PRO/100 S 751767 16-ธ.ค.-2004 16-ธ.ค.-2009
PWLA8390MTBLK20 PRO/1000 MT A78408 16-ธ.ค.-2004 16-ธ.ค.-2009
PWLA8390MTLBK20 PRO/1000 MT A95833 16-ธ.ค.-2004 16-ธ.ค.-2009
PWLA8490XT PRO/1000 XT A51580 16-ธ.ค.-2004 16-ธ.ค.-2009
PWLA8490XTL PRO/1000 XT A73668 16-ธ.ค.-2004 16-ธ.ค.-2009
PWLA8490XTLPAK5 PRO/1000 XT A73668 16-ธ.ค.-2004 16-ธ.ค.-2009
PWLA8490XTPAK5 PRO/1000 XT A51580 16-ธ.ค.-2004 16-ธ.ค.-2009
PWSA8701T อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล PRO/1000 T IP A98148 20-ก.ค.-2004 20-ก.ค.-2009
PWSA8701TBLK5 อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล PRO/1000 T IP A98148 20-ก.ค.-2004 20-ก.ค.-2009
PWLA8391MT PRO/1000 MT C39226 8-ก.ค.-2004 8-ก.ค.-2009
PWLA8391MTBLK PRO/1000 MT C39226 8-ก.ค.-2004 8-ก.ค.-2009
PWLA8391MTLPBLK PRO/1000 MT C36064 8-ก.ค.-2004 8-ก.ค.-2009
PILA8460BNG1 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 741462 19 ม.ค. 2004 19 ม.ค. 2009
PILA8460BNG1P20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 741462 19 ม.ค. 2004 19 ม.ค. 2009
PILA8460BNIPK20 อแดปเตอร์เดสก์ท็อป PRO/100+ 741462 19 ม.ค. 2004 19 ม.ค. 2009
PILA8460C3PAK5 PRO/100 S 751767 19 ม.ค. 2004 19 ม.ค. 2009
PILA8460C3PAK80 PRO/100 S 751767 19 ม.ค. 2004 19 ม.ค. 2009
PILA8460MIBLK20 PRO/100 M A80897 19 ม.ค. 2004 19 ม.ค. 2009
PWLA8390MTIBK20 PRO/1000 MT A78408 19 ม.ค. 2004 19 ม.ค. 2009
CNLA6000PAK20 PRO/100 VE A19716 12-ก.ย.-2003 12-ก.ย.-2008
CNLA6000PAK5 PRO/100 VE A19716 12-ก.ย.-2003 12-ก.ย.-2008
PILA8460BPAK20 PRO/100+ Management 721383 15-ส.ค.-2003 15-ส.ค.-2008
SA101TX อะแดปเตอร์ 10/100 สำหรับธุรกิจ 742252 1-ก.ค.-2003 1-ก.ค.-2008
PWLA8390T PRO/1000 T A62947 14-เม.ย.-2003 14-เมษายน-2008
PWLA8390TPAK20 PRO/1000 T A62947 14-เม.ย.-2003 14-เมษายน-2008
PWLA8490T อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 A19845 2-เม.ย.-2003 2-เม.ย.-2008
PWLA8490TPAK5 อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PRO/1000 A19845 2-เม.ย.-2003 2-เม.ย.-2008
PILA8464B PRO/100 S Management 748564 13-มี.ค.-2003 13-มี.ค.-2008
PILA8464BPAK20 PRO/100 S Management 748564 13-มี.ค.-2003 13-มี.ค.-2008
PILA8464BPAK20U PRO/100 S Management 748566 13-มี.ค.-2003 13-มี.ค.-2008
PILA8464BUS PRO/100 S Management 748566 13-มี.ค.-2003 13-มี.ค.-2008
PXLA8590LR PRO/10GbE LR A82505 31-ม.ค.-2003 31-ม.ค.-2008
PWSA8700T อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล PRO/1000 T IP A57521 1-ก.ย.-2002 1-ก.ย.-2007
PWSA8700TPAK5 อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล PRO/1000 T IP A57521 1-ก.ย.-2002 1-ก.ย.-2007
PILA8460C3IPK20 PRO/100 S 751767 12-มิ.ย.-2001 12-มิ.ย.-2006
PILA8460C3IPK80 PRO/100 S 751767 12-มิ.ย.-2001 12-มิ.ย.-2006

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายการอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกที่ได้รับการสนับสนุน
การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัดในตลอดอายุการใช้งานสำหรับอะแดปเตอร์ Retail Intel® Ethernet
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรับประกันสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet