รายการอแดปเตอร์ค้าปลีกIntel® Ethernetที่เลิกการผลิต

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000026530

26/03/2021

รายการนี้ประกอบด้วยอแดปเตอร์ร้านค้าปลีกIntel® Ethernetที่เลิกการผลิตทั้งหมด Intel® Ethernetอะแดปเตอร์ที่เลิกใช้แล้วจะเป็นไปตามระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี นับจากวันที่ที่ Intel ประกาศว่าสิ้นอายุหรือยุติการผลิต อแดปเตอร์ที่เลิกการผลิตซึ่งขณะนี้อยู่นอกระยะเวลา 5 ปีจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นเชิงรุกในเชิงรุก®ของ Intel ทั้งหมด

อแดปเตอร์ค้าปลีกIntel® Ethernetที่เลิกการผลิต

รหัสผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์Pbaครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปีหรือไม่สถานะ
E1G44HFIntel® Ethernet Server Adapter I340-F4E97466ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E1G44HFBLKIntel® Ethernet Server Adapter I340-F4E97466ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520QDA1Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1H16228ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9402PFอะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual PortD53756ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9402PFBLKอะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual PortD53756ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9404PTLBLKอะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP SvrD64202ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9404PTLอะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP SvrD64202ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9402PTอะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual PortD50868ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
EXPI9402PTBLKอะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual PortD50868ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E1G42EFพอร์ต® Intel® Gigabit EF Dual Port เตล AdptrE31745ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E1G42EFBLKพอร์ต® Intel® Gigabit EF Dual Port เตล AdptrE31745ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X540T2BPIntel® Ethernetบายพาสเซิร์ฟเวอร์ X540-T2G60881ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X540T2BPBLKIntel® Ethernetบายพาสเซิร์ฟเวอร์ X540-T2G60881ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520LR2BPLIntel® Ethernetบายพาสเซิร์ฟเวอร์ X520-LR2G60880ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520LR2BPIntel® Ethernetบายพาสเซิร์ฟเวอร์ X520-LR2G94536ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520SR2BPLIntel® Ethernetบายพาสเซิร์ฟเวอร์ X520-SR2G60880ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520SR2BPLBLKIntel® Ethernetบายพาสเซิร์ฟเวอร์ X520-SR2G60880ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520SR2BPIntel® Ethernetบายพาสเซิร์ฟเวอร์ X520-SR2G94536ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
X520SR2BPBLKIntel® Ethernetบายพาสเซิร์ฟเวอร์ X520-SR2G94536ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
I350T2Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2G15138ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
I350T2BLKIntel® Ethernet Server Adapter I350-T2G15138ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
I350T4Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4G15139ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
I350T4BLKIntel® Ethernet Server Adapter I350-T4G15139ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E10G81GF2SRNetS® Ethernet Server Cl® Adptr SFP+ SRE96710ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E10G81G2Pอแดปเตอร์ NetS® Ethernet Server Cl® DAE93188ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E10G42BTIntel® Ethernet Server Adapter X520-T2E95990ใช่ครอบคลุมภายใต้นโยบายการรับประกัน 5 ปี
E10G81GT2CX4อแดปเตอร์ NetS® Ethernet Server Cl® CX4E94185ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPX9502CX4Intel® 10 Gigabit CX4 Dual Port Server AdapterE37623ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
E10G41AT2อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit AT2E73052ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490MTIntel® PRO/1000 MT Server AdapterC36840ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490MTBLK5Intel® PRO/1000 MT Server AdapterC36840ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8494GTอะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 GT Quad Port SvrD35392ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8494GTBLKอะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 GT Quad Port SvrD35392ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
E10G42AFDAIntel® 10 Gigabit AF DA Dual Port Server AdapterE37002ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8492MTIntel® PRO/1000 MT Dual Port Server AdapterC41421ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8492MTBLK5Intel® PRO/1000 MT Dual Port Server AdapterC41421ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8492MFIntel® PRO/1000 MF Dual Port Server AdapterC41300ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8492MFBLK5Intel® PRO/1000 MF Dual Port Server AdapterC41300ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9400PTอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PTD50861ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9400PTBLKอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PTD50861ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9400PFอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PFD53758ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9400PFBLKอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PFD53758ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPX9501AFXSRIntel® 10 Gigabit XF SR Server AdapterE18269ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPX9501AFXLRIntel® 10 Gigabit XF LR Server AdapterE28531ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPX9502AFXSRIntel® 10 Gigabit XF SR Dual Port Server AdptrE18267ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9014PTBLKอะแดปเตอร์บายพาสพอร์ต Intel® PRO/1000 PT QuadD24262ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9024PTBLKอะแดปเตอร์บายพาสพอร์ต Intel® PRO/1000 PT QuadD15486ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9014PFBLKอะแดปเตอร์บายพาสพอร์ต Intel® PRO/1000 PF Quad PortD36749ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9024PFBLKอะแดปเตอร์บายพาสพอร์ต Intel® PRO/1000 PF Quad PortD15531ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460MBLK20Intel® PRO/100 M Desktop AdapterA80897ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460MIntel® PRO/100 M Desktop AdapterA80897ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490MFIntel® PRO/1000 MF Server AdapterC36851ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490MFBLK5Intel® PRO/1000 MF Server AdapterC36851ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490LXIntel® PRO/1000 MF Server Adapter LXC37793ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490LXBLK5Intel® PRO/1000 MF Server Adapter LXC37793ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9404PFอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad PortD75307ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9404PFBLKอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad PortD75307ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
E1G44ETIntel® Gigabit ET Quad Port Server AdapterE64750ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
E1G44ETBLKIntel® Gigabit ET Quad Port Server AdapterE64750ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8472C3Intel® PRO/100 S Dual Port Server AdapterA56831ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8472C3PAK5Intel® PRO/100 S Dual Port Server AdapterA56831ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460C3Intel® PRO/100 S Desktop Adapter751767ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460C3BLKIntel® PRO/100 S Desktop Adapter751767ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460C3JIntel® PRO/100 S Desktop Adapter751767ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8470C3Intel® PRO/100 S Server Adapter752438ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8470C3PAK5Intel® PRO/100 S Server Adapter752438ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
E10G81GFSRNetS® Ethernet Server Cl® Adptr SFP+ SRE62528ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
E10G81GPอแดปเตอร์ NetS® Ethernet Server Cl® DAE62402ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
E10G81GTCX4อแดปเตอร์ NetS® Ethernet Server Cl® CX4E59737ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPX9501ATIntel® 10 Gigabit AT Server AdapterE31944ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9404PTIntel® PRO/1000 PT Quad Port Server AdapterD47316ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9404PTBLKIntel® PRO/1000 PT Quad Port Server AdapterD47316ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PXLA8591SRIntel® PRO/10GbE SR Server AdapterC54889ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PXLA8591LRอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/10Gbed LRC72665ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9300PTอะแดปเตอร์® Intel® PRO/1000 PT - PCIeD50854ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9300PTBLKอะแดปเตอร์® Intel® PRO/1000 PT - PCIeD50854ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
EXPI9300PTLPBLKอะแดปเตอร์® Intel® PRO/1000 PT - PCIeD50855ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PXLA8591CX4อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/10GbT CX4D18727ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490XFIntel® PRO/1000 XF Server AdapterA50484ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490XFPAK5Intel® PRO/1000 XF Server AdapterA50484ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8494MTอะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 MT Quad Port SvrC32199ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8494MTBLK5อะแดปเตอร์ Intel® PRO/1000 MT Quad Port SvrC32199ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460C3PAK20Intel® PRO/100 S Desktop Adapter751767ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460BNPAK20อะแดปเตอร์เดสก์ทอป Intel® PRO/100+741462ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460BNBLKอะแดปเตอร์เดสก์ทอป Intel® PRO/100+741462ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8390MTIntel® PRO/1000 MT Desktop AdapterA78408ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8390MTBLK20Intel® PRO/1000 MT Desktop AdapterA78408ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8390MTLBK20Intel® PRO/1000 MT Desktop AdapterA95833ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490XTIntel® PRO/1000 XT Server AdapterA51580ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490XTLIntel® PRO/1000 XT Server AdapterA73668ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490XTLPAK5Intel® PRO/1000 XT Server AdapterA73668ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490XTPAK5Intel® PRO/1000 XT Server AdapterA51580ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWSA8701TIntel® PRO/1000 T IP Storage AdapterA98148ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWSA8701TBLK5Intel® PRO/1000 T IP Storage AdapterA98148ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8391MTIntel® PRO/1000 MT Desktop AdapterC39226ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8391MTBLKIntel® PRO/1000 MT Desktop AdapterC39226ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8391MTLPBLKIntel® PRO/1000 MT Desktop AdapterC36064ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460C3PAK5Intel® PRO/100 S Desktop Adapter751767ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460C3PAK80Intel® PRO/100 S Desktop Adapter751767ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460BNG1อะแดปเตอร์เดสก์ทอป Intel® PRO/100+741462ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460BNG1P20อะแดปเตอร์เดสก์ทอป Intel® PRO/100+741462ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460BNIPK20อะแดปเตอร์เดสก์ทอป Intel® PRO/100+741462ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460MIBLK20Intel® PRO/100 M Desktop AdapterA80897ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8390MTIBK20Intel® PRO/1000 MT Desktop AdapterA78408ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460BPAK20อะแดปเตอร์การจัดการ Intel® PRO/100+721383ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
SA101TXอะแดปเตอร์ 10/100 ในธุรกิจ742252ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8390TIntel® PRO/1000 T Desktop AdapterA62947ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8390TPAK20Intel® PRO/1000 T Desktop AdapterA62947ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490Tอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000A19845ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490TPAK5อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000A19845ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490SXIntel® PRO/1000 F Server AdapterA38888ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWLA8490SXPAK5Intel® PRO/1000 F Server AdapterA38888ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PXLA8590LRอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/10Gbed LRA82505ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8464BPAK20Uอะแดปเตอร์การจัดการ Intel® PRO/100 S748566ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8464BUSอะแดปเตอร์การจัดการ Intel® PRO/100 S748566ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8464Bอะแดปเตอร์การจัดการ Intel® PRO/100 S748564ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8464BPAK20อะแดปเตอร์การจัดการ Intel® PRO/100 S748564ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460C3IPK20Intel® PRO/100 S Desktop Adapter751767ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PILA8460C3IPK80Intel® PRO/100 S Desktop Adapter751767ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWSA8700TIntel® PRO/1000 T IP Storage AdapterA57521ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
PWSA8700TPAK5Intel® PRO/1000 T IP Storage AdapterA57521ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
CNLA6000PAK20Intel® PRO/100 VE Desktop AdapterA19716ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
CNLA6000PAK5Intel® PRO/100 VE Desktop AdapterA19716ไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายการอแดปเตอร์Intel® Ethernetขายปลีกที่รองรับ
การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจํากัดอายุการใช้งานกับอะแดปเตอร์Intel® Ethernetร้านค้าปลีก
FAQ เกี่ยวกับการเปลี่ยนการรับประกันIntel® Ethernetการรับประกัน