คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

มีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและมีค่าที่สุด องค์กรอุตสาหกรรมและการผลิต บริษัทคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริษัทค้าปลีก ธนาคาร และอุตสาหกรรมบริการต่างๆ กำลังใช้หุ่นยนต์เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ผลิตหุ่นยนต์จำเป็นต้องนำเสนอโซลูชั่นที่ล้ำสมัยและปรับขนาดได้ในราคาที่เหมาะสม พวกเขาต้องการนำเสนอการออกแบบที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย

หุ่นยนต์จำเป็นต้องสามารถมองเห็น วางแผน และดำเนินการได้ ในการดำเนินการดังกล่าว หุ่นยนต์ต้องมีเซ็นเซอร์ (เช่น กล้อง) ที่ช่วยให้สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับโลกรอบตัว รวมถึงพลังในการประมวลผลเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ และสุดท้าย หุ่นยนต์ต้องมีอุปกรณ์ขับเร้าที่ช่วยให้สามารถดำเนินการในโลกทางกายภาพได้

ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้หุ่นยนต์เข้าใจข้อมูลที่ถูกตรวจจับโดยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในหุ่นยนต์และทำการตัดสินใจเชิงตรรกะอย่างรวดเร็วตามข้อมูลที่ป้อนเข้า