เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC6CAYH, NUC6CAYS

19475
11/15/2019

บทนำ

อัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ HDMI ไปเป็น 1.77 สําหรับ Intel® NUC6CAY และ NUC6CAYS

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 3.4 MB
  • SHA1: 3DD7BD5FD44D25FE29B39371AD2A28452807A3BF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

อัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ HDMI ไปเป็น 1.77 สําหรับ Intel® NUC6CAY และ NUC6CAYS

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้