ชิปเซ็ต Intel® ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สําหรับ NUC6CAY

18991
8/18/2016

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ชิปเซ็ต Intel สําหรับ Intel® NUC Kit NUC6CAYH และ NUC6CAYS

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.6 MB
  • SHA256: BA331D3E7C19F704CDF5082CD86637C0F3C7487A2619BA63CFFC888968757B21

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ชิปเซ็ต Intel สําหรับ Intel® NUC Kit NUC6CAYH และ NUC6CAYS

สิ่งสําคัญคือต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ก่อนหลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows* ก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์อื่น ๆ การดําเนินการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Windows รู้จักส่วนประกอบของชิปเซ็ตทั้งหมด หากระบบปฏิบัติการไม่สามารถระบุส่วนประกอบชิปเซ็ตทั้งหมดคุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

  • เครื่องหมายคําถามสีเหลืองในตัวจัดการอุปกรณ์
  • อุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์

โน้ต

เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ชิปเซ็ต Intel บน Intel NUC แล้ว ไม่จําเป็นต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้