ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

944709
PCN
944712
PCN | MDDS
947055
PCN