ไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® Compute Stick STK2M3W64CC

18587
4/18/2020

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Intel® Compute Stick STK2M3W64CC.

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 354.8 MB
  • SHA256: CFE1904C7A4F7644F57E263A8A8B6A59B27CDB9642B10E7C0C54FFDEC1B3F1A9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel HD Graphics ที่มีไว้สําหรับใช้กับ Intel® Compute Stick STK2M3W64CC เมื่อใช้งาน Windows 10 เวอร์ชัน 1709 และใหม่กว่า

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณกําลังใช้ Windows 10 เวอร์ชันใดให้ใช้บทความนี้จาก Microsoft เพื่อค้นหา ฉันกําลังใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใดอยู่

มีอะไรใหม่

ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับมีอะไรใหม่หรือปัญหาที่แก้ไขแล้ว ปัญหาที่ทราบ คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® Compute Stick ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้