ไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® Compute Stick STK2MV64CC, STK2M364CC

18588
4/18/2020

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Intel® Compute Stick STK2MV64CC และ STK2M364CC โดยใช้ Windows® 10.

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 354.8 MB
  • SHA1: CB8FF9780C071F6B47E10F535EA0E9F7659EB5BC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับใช้กับ Intel® Compute Stick STK2MV64CC และ STK2M364CC เมื่อรัน Windows 10 เวอร์ชัน 1709 และใหม่กว่า

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณกําลังใช้ Windows 10 เวอร์ชันใดให้ใช้บทความนี้จาก Microsoft เพื่อค้นหา ฉันกําลังใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใดอยู่

มีอะไรใหม่

ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับมีอะไรใหม่หรือปัญหาที่แก้ไขแล้ว ปัญหาที่ทราบ คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® Compute Stick ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้