Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows 8.1* สําหรับ STK2MV64CC, STK2M364CC

19147
11/22/2017

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ไร้สาย (WiFi) สําหรับ Windows 8.1* สําหรับ Intel Wireless Adapter ใน Intel® Compute Stick STK2MV64CC และ STK2M364CC.

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • ขนาด: 89.7 MB
  • SHA256: 0B07BD8986673D3272D02D1CB1A2E4B07B66EE30D65A7DF489BA580DC89BD0A0

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ไร้สาย (WiFi) สําหรับ Intel Wireless Adapter ที่ติดตั้งใน Intel® Compute Stick STK2MV64CC และ STK2M364CC

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® Compute Stick ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้