ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดร์เวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK1A32SC

Intel® Wireless Technology-Based Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK1A32SC

Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for STK1A32SC, STK1AW32SC

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 10 และ Windows® 8.1 * สําหรับ STK1A32SC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 8.1* สําหรับ STK1A32SC