ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 for STK1A32SC

Intel® Integrator Toolkit

อัพเดต BIOS สําหรับ Compute Stick - SCCHTAX5

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for STK1A32SC, STK1AW32SC

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 and Windows 8.1* for STK1A32SC

System-on-a-Chip (SOC) Driver Package for STK1A32SC