ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® Windows® 10 for STK1A32SC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® for Windows® 10 for STK1A32SC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® HD Graphics Driver Windows® 10 และ Windows 8.1* for STK1A32SC

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ไดรเวอร์ for Windows 8.1* for STK1A32SC

แพ็คเกจไดรเวอร์ System-on-a-Chip (SOC) ของ STK1A32SC